Kleppanmoen

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

39 Kleppanmoen

Navnet, Navnet uttales kle'ppænn. Den opprinnelige form må ha vært gno. Klepparnir, bestemt flertall av kleppr «klump, knatte». Navnet betyr altså «knattene», gården som har mange knatter, noe som nok også stemmer med terrenget her. Kalles til daglig Moa (utt. mo'æ).

Bålag: V. Flåtten, V. Haugan, Haugberg, Kjærås bnr. 3 og 5 og Moen-gårdene.

Skylden. 1838: 1 ort 4 skill. 1888 og 1904: 1 mark 59 øre.

Husdyr, høyavling og utsæd
  Antall bruk Storfe Ungfe Sauer Høy Utsæd Fold
1835 2 ( + 2 plasser) 4 4 ¼ t bygg,

4 t havre,
4 t poteter

1865 3 6 1 40  skpd.
5/16 t hvete,

¼ t bygg,
3 ½ t havre,
4 t poteter

6

6
3 à 5
5

1875 3
4
2
1 ¼ t hvete,

⅝ t bygg,
3 ¾ t havre,
8 skålpd. grasfrø,
4 ⅛ t poteter

Matrikulerte bruk.

  • 1838: 7
  • 1888: 6
  • 1904: 6
  • 1950: 6

Antall personer.

  • 1801: 8
  • 1845: 11
  • 1865: 15
  • 1891: 12

Andre opplysninger.

  • 1865: Jorda mest av middels beskaffenhet, lettbrukt. Tung adkomst til vei. Ingen havn, ingen skog.Eiere og brukere

Kleppanmoen (med Helvigsmyr) ble utskilt fra Kleppan i 1796 og fikk i skyld 1 ¾ lispd. tunge. Kleppanmoen sies da å være «en hestehamn» og Helvigsmyr «et engestykke». Betydelige deler av Kleppanmoen eides til forbi 1850 av oppsitterne på Berg, men de enkelte deler ble først i 1844 utskiftet av fellesskapet. Kleppanmoen ble først solgt til

Simen Torsen 1796—1800. Hadde tidligere vært husm. i Dammen u. Vestre Hotvedt (se d.g., Husmenn, hvor personalia finnes). Solgte i 1800 til to; prisen var 270 rdl. for hver halvdel. Simen ble deretter husm. i Rønningen u. Berg (se d.g.). Se videre Bruk 1 og Bruk 2.

Bruk 1

Lensmann Erik Helliksen Berg (personalia, se under Berg) hadde denne halvdel i dens helhet fra 1800 til 1807, da han solgte det halve derav til Tore Simensen (se Bruk 1 a). Resten avhendet han fra 1810 og utover i tre omganger (se Bruk 1 b). Erik Helliksen fikk i 1805 odelsskiøte på eiendommen av Kristen Kristensen Kleppan for 60 rdl.

BRUK 1 a.

Tore Simensen 1807—13. F. 1785, sønn av Simen Torsen, g. 1806 m. Gunhild Jakobsdtr. Kleppan i Høyjord, f. 1771. Barn: 1. Jens, f. 1806, se bd. III, s. 419. 2. Kirsti, f. 1812. En sønn d. liten. Tore flyttet til V. Gallis (se bd. III, s. 415), og solgte 1813 bruket for 333 rdl. til Halvor Andersen Stålerød (personalia, se Stålerød), som året etter solgte videre til Kristen Halvorsen; se videre bnr. 4.

BRUK 1 b.

Erik Helliksen hadde denne ¼ av Kleppanmoen fra 1800 til 1810, da han solgte det halve til sønnen Hellik, se Bruk 1 b.a. Om resten, se Bruk 1 b.b.

BRUK 1 b.a.

Hellik Eriksen Berg 1810—19. Personalia, se Berg. Hellik d. 1819, og ved skiftet etter ham gikk ¼ til faren Erik Helliksen, ¼ til sønnen Andreas Helliksen (se ndfr., bnr. 3), resten til enken Else Olsdtr., som 1821 giftet seg igjen m. em. Hellik Abrahamsen Vestre Hallenstvedt (personalia, se d.g.). Han solgte i 1828 det halve av hustruens arv i Moen til lensmann Fougner; denne part inngikk i bnr. 5 (s. d.). Resten gikk etter Helliks død 1846 til sønn Abraham Helliksen; se videre bnr. 2.

BRUK 1 b.b.

Av denne ⅛ av Kleppanmoen solgte Erik Helliksen i 1814 det halve og i 1823 ytterligere en part til sønn

Anders Eriksen Berg 1814—23. Denne, som i 1826 flyttet til Askjem (personalia, se d.g., Bruk 1 b.b), solgte i 1821 førstnevnte part til faren, som året etter solgte videre til Kristoffer Hansen Kjærås. Denne solgte igjen 1823 til lensmann Erik Torsen Lerskall, som nå også var blitt eier av en part av Berg (se d.g.). Den annen part solgte Anders s.å., sammen med en arvepart etter moren, til Erik Lerskall. Denne d. 1825, og hans gods i Moen ble året etter ved auksjon solgt til bror Kristen Torsen, som i 1828 solgte omlag tredjeparten til bror Ole Torsen og Anders Hansen Berg. Ole solgte i 1832 sin part til lensmann Fougner; parten inngikk i bnr. 5 (s. d.). En annen liten part solgte Ole i 1835 til Amund Amundsen Berg (personalia, se Berg), som i 1844 solgte den videre til Kristoffer Jakobsen Berg; parten inngikk i bnr. 1 (s. d.). Kristoffer var 1. gang g.m. enken etter Kristen Torsen, Karen Marie Hansdtr. (d. 1833), og fikk også med henne en part i Moen, som inngikk i bnr. 1 (s. d.).

Bruk 2

Kristen Halvorsen 1800—11. F. 1755 på Kjærås, d. 1842, g. 1794 m. enken etter Amund Olsen Stålerød, Mari Torsdtr., f. 1740, d. 1819. Kristen og Mari hadde ingen barn sammen. Kristen solgte 1803 den ene halvdel til stesønn Hellik Amundsen, 1811 den annen halvdel til stesønn Amund Amundsen; se videre henholdsvis Bruk 2 a og Bruk 2 b.

BRUK 2 a.

Hellik Amundsen 1803—19. F. 1774 på Stålerød, d. 1819, g. 1798 m. Berit (Berte) Gundersdtr. fra Skaug i Høyjord, f. ca. 1775, d. 1826. 9 barn, hvorav 5 vokste opp: 1. Amund, f. 1798, se ndfr. 2. Gunder, f. 1800, husm. i Moen, se ndfr. under Husmenn. 3. Sibille, f. 1803, g. 1833 m. Jakob Olsen Kleppan i Høyjord, se bd. III, s. 289, med personalia. 4. Ole, f. 1806, g. 1834 m. enke Idde Kristensdtr. Ellefsrød og overtok gården der. 5. Hans, f. 1815, g. 1846 m. Maren Sofie Hansdtr. fra Hagen u. Andebu pgd.; de kom til Botn i Fon. Etter Helliks død hadde enken Berit Gundersdtr. bruket til sin død i 1826. Ved skiftet ble det for 140 spd. utlagt sønn

Amund Helliksen 1827—28. F. 1798, skomaker, g. 1826 m. enke Kristine Kristoffersdtr. Gjermundrød, f. 1779 på Skarsholt. Flyttet til Gjermundrød og solgte parten i Moen i 1828 for 100 spd. til lensmann Amund Fougner. Se videre bnr. 5.

BRUK 2 b.

Amund Amundsen 1811—32. F. 1779 på Stålerød, skomaker, d. 1851 på Berg, g. 1805 m. Mari Hansdtr. Ødegården, f. 1785, d. 1864. 8 barn, hvorav 3 d. små; de øvrige var: 1. Helene Marie, f. 1806, g. 1828 m. smed Hans Nilsen, se ndfr., bnr. 6. 2. Ole, f. 1810, hadde bnr. 9 på Berg (s. d.). 3. Erik, f. 1815, kom til Ellefsrød (se d.g., bnr. 3, hvor personalia finnes), deretter til Gallis-Ødegården (Ø. Gallis, bnr. 1). 4. Anne Kirstine, f. 1818, g. 1840 m. Abraham Andersen Kirkerønningen; de kom til Kleppan i Høyjord (se d.g., bnr. 4). 5. Elen Sofie, f. 1821, g. 1854 m. Hans Nilsen Lien, f. 1831. Amund kjøpte i 1831 en part av Berg (se d.g., bnr. 9), flyttet dit og overdro året etter Moen-parten for 100 spd. til svigersønn Hans Nilsen. Se videre bnr. 6.

Bruksnumre

Bruksnr. 1 (skyld 15 øre)

Kleppanmoen bnr. 1,2 og 3 inkl. Grønli/Gulli etter Skog og landskap.

Oppsto ved forening av to parter, se ovfr. under Bruk 1 b.b. Første eier var Kristoffer Jakobsen Berg (d. 1884), deretter sønnen Kristian Kristoffersen Berg (d. 1917); deres personalia, se Berg, bnr. 1. Parten ble 1918 av sistnevntes arvinger for kr. 3000 solgt til Einar Hansen Moen; personalia, se ndfr., bnr. 4, som bnr. 1 senere har fulgt.

Parten ble i 1865 oppgitt å være på 7 mål jord; ingen skog. Det ble sådd ½ t havre og ½ t poteter, høyavlingen var på 4 skpd. og de fødde ½ ku.

Bruksnr. 2 (skyld 5 øre)

Utskilt 1846 (se Bruk 1 b.a) og overtatt av Abraham Helliksen Hallenstvedt, som i 1864 solgte parten til Ole Andersen Berg, som i 1882 solgte videre til Erik Olsen Moen. Følger senere eierne av bnr. 4 (s. d.).

Parten oppgis 1865 til 1 ½ mål jord; ingen skog. Avlingen var 2 skpd. høy, og de fødde 1 sau her.

Bruksnr. 3 (skyld 5 øre)

Utskilt 1820 og overtatt ved arv av Andreas Helliksen Berg, som i 1875 for 50 spd. solgte parten til Paul Larsen Berg. Denne solgte i 1882 videre til Erik Olsen Moen. Følger senere eierne av bnr. 4 (s. d.).

Om parten gis 1865 samme opplysninger som for bnr. 2. Dette var en jordteig mellom de to nordre Moen-gårdene, og det sto et utlade der. 1

Bruksnr. 4 (skyld 39 øre)

Halvor A. Stålerød (se Bruk 1 a) solgte bruket i 1814 til

Kristen Halvorsen 1814—53. D. 1854, 82 år gl., g.m. Ingeborg Marie Olsdtr., d. 1859, 76 år gl. 4 barn: 1. Helene Andrea, f. 1817, g.m. Erik Olsen, se ndfr. 2. Karen Olea, f. 1821, g. 1858 m. em. Nils Andersen, Askedal (personalia, se Vestre Hotvedt, bnr. 14). 3. Elen Marie, f. 1823, g. 1846 m. Knut Hansen Østre Hotvedt (se d.g., bnr. 1). 4. Anne Sofie, f. 1829, g. 1861 m. skolelærer Abraham Nilsen, Skarsholt (personalia, se bd. I, s. 464). Kristen solgte 1853 bruket til svigersønn

Erik Olsen 1853—98. Hadde tidligere noen år vært husmann på en del av lensm. Larsens part av Kleppanmoen. F. 1823 på Kjærås-pl., d. 1899. G. 1843 m. Helene Andrea Kristensdtr., f. 1817, d. 1895, var kjent som en god kokke. 6 barn, hvorav 5 vokste opp: 1. Karen Olava, f. 1845, g. 1874 m. Hans Kristian Larsen fra Askjem-pl., f. ca. 1849. 2. Johan, f. 1848, g. 1877 m. Inger Andrea Andersdtr. Skorge, f. 1842. 3. Helene Marie, f. 1852, g. 1892 m. skomaker Mathias Larsen Gurijordet (Spærås) fra Arnadal, f. 1856; se Nordre Haugan, bnr. 8. 4. Hans f. 1856, se ndfr. 5. Anne Sofie, f. 1863, g. 1888 m. Edvard Paulsen, f. 1863 i Ambjørnrød; de kom først til Skaleberg i Ramnes, senere til Store Oseberg i Slagen. Erik kjøpte også en part av Berg, gnr. 41, bnr. 6 (s. d.), samt Kleppanmoen, bnr. 2 og 3 (se ovfr.); disse ble sammenføyd med bnr. 4, som de senere følger. Han solgte eiendommene i 1898 for kr. 1500 til sønn

Hans Eriksen 1898—1914. F. 1856, d. 1914, ishavsfarer, skomaker og gbr. G. 1893 m. Stine Marie Kristiansdtr. fra Brattås i Arnadal, f. 1869, d. 1957 på Gravdal. 13 barn, hvorav 2 d. små; de øvrige var: 1. Einar Kristian, f. 1894, se ndfr. 2. Helene Andrea, f. 1896. 3. Henrik, f. 1897, hvalf., ug., d. 1924 (visstnok slått ihjel av en hval under hvalfangst). 4. Klara Mathilde, f. 1899, kjøkkenassistent på Verftet i Horten, ug.; bopel Horten. 5. Sigurd, f. 1900, hvalf., g.m. Margit Hansen, Dyrsø, ektesk. oppl.; bopel Husvik. 6. Astrid, f. 1902, g. 1933 m. hvalf., senere gbr. Ingemund Fagerheim, f. 1906 i Botne; bopel Dale i Sunnfjord. 7. Ole, f. 1904, sjåfør, g.m. Edith Hansen fra Husøy, f. 1913; bopel Botne. 8. Peder, f. 1906, d. 1957 på Gravdal; ug. 9. Håkon, f. 1908, lastebileier, g. 1941 m. Solveig Orskaug fra Gunnerød i Ramnes, f. 1918; bopel Gravdal (se d.g., bnr. 26). 10. Hans, f. 1910, ug., d. 1940 ved ulykke på hvalfangst, gravlagt i Camp Hill, Halifax; var bosatt på Ringshaug. 11. Tora, f. 1912, g.m. vaktmester Asbjørn Lindfors fra Brekke i Slagen; bopel Jareteigen, Sem. Hans Eriksens enke Stine Moen flyttet til Gravdal og solgte i 1916 bnr. 4 m.fl. til sønn

Einar Hansen Moen 1916—25. F. 1894, hvalf., d. 1970 i Horten. G. 1925 m. Randi Nilsine Ingebretsen, f. 1904 i Horten, d. 1975. Einar Moen kjøpte i 1920 også Lieng (V. Flåtten, bnr. 3). Flyttet til Ringshaug, deretter til Horten, og solgte i 1925 bnr. 4 m.fl. for kr. 12 800 til

Ingvald O. Hotvedt 1925—31. Var fra Damrønningen (V. Hotvedt), f. 1893, veivokter, d. 1970. G. 1919 m. Karen Olsen, f. 1897, d. 1977 (dtr. av stuert Nils Jakob Olsen og Kristiane Hansdtr.; se Vinnelrød-pl.). Barn: 1. Ole, f. 1919 på Gulli, ekspeditør på Vestfold Slakteri, g.m. Liv Hynne, f. 1921; bopel Bjørke (Torp, bnr. 35, s. d.). 2. Nils, f. 1923, d. 1956, g.m. Anne Sofie Pettersen fra Stokke, f. 1928. 3. Kjell, f. 1927, murer, g.m. Solveig Stein, f. 1927; bopel Kjølberg (Døvle). Hotvedt ble rammet av den økonomiske krise, og gården ble ved tv.auksj. for kr. 4000 solgt til Hypotekbanken, som i 1931 for kr. 6000 solgte videre til Lars J. Hotvedt (personalia, se Vestre Hotvedt, bnr. 20). Ingvald Hotvedt flyttet til Berg, deretter til Hallenstvedt. Lars J. Hotvedt avhendet i 1941 eiend. for kr. 9000 til Lars K. Grønhovd, g.m. Sigrid Rånseth fra Eggedal; ingen barn. De flyttet til Eggedal og solgte igjen 1946 for kr. 12 000 til Olaf Høijord (personalia, se Østre Høyjord, bnr. 2), som året etter for samme pris solgte videre til broren Ole Høijord. Denne avhendet 1958 bnr. 4 m.fl. til

Norvald Gundersen 1958—. Fra Hjelmeland, f. 1924, d. 2011; ug.

Bnr. 1, 2, 3 og 4 samt gnr. 38, bnr. 3 og gnr. 41, bnr. 6 har en samlet matrikkelskyld på mark 1,22. Eiend. har 40 mål jord og 50 mål skog. Bebyggelse: Nytt våningshus, uthus, skjul, ny sidebygning med korntørke.

Bruksnr. 5 (skyld 60 øre)

Oppsto 1832 ved forening av en del av Bruk 1 b.a, en del av Bruk 1 b.b og Bruk 2 a (se disse). Kjøper av alle partene var lensmann Amund Fougner på Berg (personalia, se Berg, bnr. 8). Fougner d. 1840, og enken Andrea Jørgine giftet seg 1842 m. Fougners etterfølger, lensmann Henrik W. Larsen (personalia, se Berg, bnr. 8), som dermed ble eier av bnr. 5. De to lensmenn hadde i sin eiertid husmenn på denne Moen-gården (se ndfr. under Husmenn). Lensmann Larsen solgte i 1879 bnr. 5 til Anton Larsen Askjem (personalia, se Bjuerød, bnr. 3), som året etter solgte til Abraham Rasmussen V. Flåtten. Denne solgte s.å. videre for kr. 1600 til

Thore Thorsen 1880—1930. Var fra Svindalen, f. 1856, ishavsfarer og gbr., d. 1948 i Bogen i Stokke. G. 1) 1876 m. Anne Lovise Larsdtr., f. 1854 på Skarsholt, d. 1896. Barn: 1. Laurits, f. 1877 på Bakke, brannkonstabel, d. 1937, g.m. Anna Margrethe Johnsen fra Vaggestad i Sandar, f. 1878, d. 1964; bosatt Sandefjord. 2. Thorvald Martin, f. 1880 på Bakke, maskinist, d. 1946, g.m. Karen Kristiansen fra Arnadal, f. 1885, d. 1950; bosatt Mosserød, Sandar. 3. Olette Sofie, f. 1883, d. 1975, g.m. veivokter Mathias Hansen fra Askerød i Skjee, f. 1885, d. 1967; bosatt Skjee. G. 2) 1897 m. Annette Sofie Lorentsdtr. fra 0. Høyjord, f. 1876, d. 1932. 3 barn: 4. Thoralf, f. 1898, se ndfr. 5. Agnes Lovise, f. 1900, d. 1919, ug. 6. Alf, f. 1910, se Båhus (Vestre Hotvedt, bnr. 22). Thore Thorsen kjøpte i 1894 også en part av Berg (gnr. 41, bnr. 4) og 1905 en part av V. Flåtten (gnr. 38, bnr. 2). Han solgte i 1930 sin eiendom for kr. 11 000 til sønn

Thoralf Moen 1930—31. F. 1898, fyrbøter, d. 1940, g.m. Solveig Larsen fra Sætra i Kodal, f. 1908: bopel Sandar. Thoralf Moen solgte igjen 1931 for kr. 9500 til far Thore Thorsen. Etter hustruens død året etter ble gården ved friv. auksj. i boet solgt for kr. 7000 til Thore, som for kr. 8200 solgte videre til Edmund Hansen. Denne avhendet gården i 1941 for kr. 8000 til fru Anna Grønhovd, g.m. Hans K. Grønhovd (bror til Lars K. Grønhovd på bnr. 4); de anla stor frukthage, men hadde ikke fast bopel her. De bor nå på Råstad. I 1955 ble bnr. 5 for kr. 40 000 + kr. 20 000 for fruktavling solgt til Norvald Gundersen (personalia, se bnr. 4).

Bnr. 5 samt gnr. 38, bnr. 2 og gnr. 41, bnr. 4 har en samlet matrikkelskyld på 94 øre. Gården har 40 mål jord og 50 mål skog. Fruktdyrkingen er nå opphørt. Bebyggelsen besto tidligere av glt. framhus, uthus og skjulbygning. Framhuset er nå satt i stand og brukes som feriested; uthuset ble revet i 1980.

Bruksnr. 6 (skyld 35 øre)

Fortsettelse av Bruk 2 b (se ovfr.).

Hans Nilsen 1832—74. F. 1802 på en plass u. Herre-Skjelbred (far: Nils Gulbrandsen, som tidligere hadde vært i Rønningen u. Berg i Andebu), smed, d. 1874. Hadde tidligere vært en kort tid i Ødegården u. Andebu pgd. og på Gulli. G. 1828 m. Helene Marie Amundsdtr. Kleppanmoen, f. 1806, d. 1892 på Bø i Ramnes. 8 barn, hvorav 4 vokste opp: 1. Inger Andrea, f. 1832, d. 1890, ug.; styrte i mange år huset for em. Lars Eriksen Ø. Skjelland. 2. Maren Andrea, f. 1837, g. 1857 m. Johannes Ingebretsen Sti (se d.g.). 3. Nils, f. 1841, sjømann, g. 1863 m. Maren Olea Pedersdtr., f. 1840 på Skjeggerød i Ramnes; de kom til Engen (se bd. III, s. 90—91, hvor alle personalia finnes), senere til V. Klavenes i Våle. 4. Kristian, f. 1844, snekker, g. 1866 m. Olava Andrine Jakobsdtr. Skatvedt, f. 1845; personalia, se Skatvedt, bnr. 9. Etter Hans Nilsens død satt enken Helene Marie Amundsdtr. med gården til sin død. Arvingene solgte den i 1893 (tgl. 1897) for kr. 1450 til

Kleppanmoen bnr. 6 etter Skog og landskap.

Aleksander Olsen 1893—1930. F. 1847 i Ed sokn i Dalsland, Sverige, skipstømmerm. og gbr., d. 1930, g.m. Kaisa (Karen) Gustavsdtr., f. 1845 i Vårmland, Sverige, d. 1914. 4 barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Olaf, se ndfr. 2. Alexius, f. 1883, d. 1967, reiste til Syd-Dakota i 1911 og ble farmer; g.m. Mary Thompson (av Telemarkslekt), f. 1900. 3. Gustav Alexander, f. 1887, d. 1958, reiste i ung alder til U.S.A. og var på slutten bosatt i Lomita, California; gift der. Aleksander Olsen solgte 1930 gården for kr. 2300 til sønn

Olaf og Hilda Moen f. Berg

Olaf Moen 1930—49. F. 1878 i Sem, d. 1965. G. 1920 m. Hilda Anette Berg, f. 1879, d. 1960. 2 pleiesønner (brødre): 1. Aksel Sparre, f. 1919 i Oslo, sjømann, ug.; omkom ved panserskipet «Norge»s krigsforlis på Narvik havn 9/4 1940. 2. Erik Sparre, se ndfr. Gården ble i 1941 for kr. 2800 kjøpt av Andebu Sparebank, som s.å. solgte videre for kr. 4000 til Matias Torp. Denne solgte i 1946 for kr. 5000 tilbake igjen til Olaf Moen, som i 1949 for kr. 4000 (hvorav for løsøre kr. 1000) + forbehold om fritt hus m.v. for selgeren og h. solgte gården til

Magnhild og Erik Sparre

Erik Sparre 1949—62. F. 1922 i Oslo, d. 1997, g.m. Magnhild Liverød (dtr. av Johan Liverød, Rømminga i Skjee), f. 1925, d. 2011. Barn: 1. Marit, f. 1947, g.m. gbr. Åge Gudmund Skripestad, Hægebostad, f. 1945. 2. Aksel, f. 1950, asfaltarb., g.m. Ranveig Ådne fra Hallenstvedt, f. 1951; bosatt Askjemfeltet. 3. Ingolf, f. 1952, lastebilsjåfør, g.m. Unni Dahl, Lien, f. 1956; bor Askjemfeltet. 4. Jan Erik, f. 1954, bilmek., g.m. Synnøve Flaten fra Hedrum, f. 1957; bor Askjemfeltet. 5. Kurt Oddvar, f. 1965. Erik Sparre flyttet til gnr. 16/1, hvor han bygde hus på feste nr. 32 u. Andebu pgd.

Gården ble i 1962 solgt til William og Steinar Hansen, som i 1974 solgte videre til Britt Willen Tenvik og Toril Thorsen.

24.11.2020 (fritidseiendom) - Solgt til Maja Bruu Tanum.

Bnr. 6 har ca. 20 mål jord og litt utmark. Frukthage med epletrær og bærbusker. I gamle dager humlehage i «Rompa», et jordstykke innunder åsen. Utveien østover gikk tidligere over åsen til Kjæråsdammen. Bebyggelse: Framhus bygd i 1863, uthus 1840, bryggerhus 1933, hønsehus. Kjone tidligere (i Kjoneroa).

Husmenn

I løpet av 1800-åra var det flere husmenn i Kleppanmoen, og det var på de parter som eides av oppsittere på Berg, Men disse parter ble ikke utskiftet av fellesskapet før 1844, og før den tid har vel husmennene betalt avgift til oppsitterne i forhold til hvor stor brøkandel hver av disse eide i Moen.

Kristen Jakobsen står i 1801 i folketellingen oppført som «husm. m. jord». Visst f. 1758 i Ambjørnrød, d. 1825, g. 1791 m. Kristine Gundersdtr., f. ca. 1770. 9 barn, hvorav 3 d. små; de øvrige var: 1. Sibille, f. 1792, g. 1818 m. matros Hans Olsen fra Sjuestok i Stokke. 2. Jakob, f. 1794. 3. Hans, f. 1796, d. 1809. 4. Inger Olea, f. 1802. 5. Anne, f. 1806. 6. Elen Marie, f. 1810, g. 1840 m. Nils Amundsen, Gryte i Skjee. Etter Kristens død hadde enken Kristine Gundersdtr. plassen til 1844, da hun p.g.a. alderdom måtte slutte og ble legdslem.

Gunder Helliksen var husm. i Moen fra ca. 1827 til ca. 1840. Sønn av Hellik Amundsen (se ovfr.) og f. 1800 på Stålerød. Gunder fikk siden gård på Kleppan i Høyjord (se bd. III, s. 290, hvor alle personalia finnes).

Erik Olsen (se ovfr.) var husm. noen år på en del av lensm. Larsens part, før han kjøpte bnr. 4.

Fredrik Amundsen, «husm. m. jord» ca. 1855—70 på bnr. 5, som lensm. Larsen eide. F. ca. 1830 i Lardal, g.m. Anne Gurine Nilsdtr., f. ca. 1832 i Hedrum. De hadde i 1865 barna: Nils, 12 år, Johan, 4 år, Anne Jørgine, 4 år, og Mathias, 1 år.

Henrik Kristoffersen var husm. 1871—74 på lensm. Larsens part (bnr. 5). F. 1839 i Kullerød, d. 1928 i Stigen (Døvle), g. 1866 m. Karen Olea Olsdtr., f. 1839 i Løverød, d. 1919. 4 barn: 1. Kristoffer, f. 1869, forpakter på Andebu prestegård (s. d.). 2. Ole Kristian, f. 1871, se Døvle, bnr. 4. 3. Karen Andrea, f. 1874, se Møyland, bnr. 4. Henrik flyttet senere til Stigen (Døvle, bnr. 5); der ble født sønnen 4. Lars Johan, f. 1877, se Døvle, bnr. 6.

Abraham Jakobsen var husm. («forpakter») på lensm. Larsens part 1874—78. Var fra Stålerød og g.m. Karen Marie Amundsdtr. fra Lauvås u. Haugberg. Hadde tidligere bl.a. hatt et bruk på Skarsholt (se d.g., bnr. 6, hvor personalia finnes).