Tolsrød

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

57. Tolsrød

Navnet uttales tø'lse og skrives 1398 (Rødeboken) Tyrdilsløysi, 1575 Thiórdulssløsse, 1651 Thiørdisløs, 1691, Tordislø, 1723 Tolfsrøed, 1801 Tolfsrød, 1865 Tølfsrød, 1888 og senere Tolsrød. Iflg. Rygh og Kiær NG antagelig av gno. tyrðill «møkk, gjødsel» og -løysi, som betegner mangel på noe. Navnet skulle da nærmest bety «en mager gård» (Sophus Bugge).

Bålag: Torp, Nøklegård, Hallenstvedt og Ellefsrød.

Skylden. Tolsrød var fra gammelt ødegård med skyld 1 bpd. 6 mk. smør. I 1667 ble skylden satt opp til 1 bpd. 12 mk. 1838: 3 daler 2 ort. 1888 og 1904: 4 mark 24 øre.

Husdyr, høyavling og utsæd
  Antall bruk Hester Storfe Ungfe Sauer Geiter Svin Høylass Utsæd Fold
1657 1 1 5 2 6 2 2
1667 1 1 4 2 5 20 Sår 4 t,
trær 2 t
1723 1 1 5 4 16 1 skj. bl.korn,
5 t havre
1803 2 1 4 5 t
1820 2 2 4 3 à 4 t havre
1835 2 2 4 4 6 t havre,
2 t poteter
1865 2
(+1 plass)
1 6 ⅛ t hvete,
⅜ t bygg,
5 ½ t havre,
5 ½ t poteter
6
4
4
4
1875 2
(+1 plass)
1 6 2 4 65 skpd. ⅛ t hvete,
9/16 t bygg,
5 ¼ t havre,
7 ½ t poteter

Matrikulerte bruk.

 • 1838: 2
 • 1888: 5
 • 1904: 7
 • 1950: 22

Antall personer.

 • 1711: 2
 • 1801: 6
 • 1845: 7
 • 1865: 12
 • 1891: 12

Andre opplysninger.

 • 1667: Skog til brenne og gjerdefang. Noe rydningsjord som oppsitteren er pålagt å opprydde. Også pålagt å plante humlehage.
 • 1723: Skog til husfornødenhet og litt smålast. Fehavn hjemme.
 • 1803: Ikke nok skog til gjerdefang eller brenne, dog fornøden havn.
 • 1820: Skog til husbehov og ubetydelig til salg. Tilstrekkelig havn.
 • 1865: Havn noenlunde tilstrekkelig til besetningene. Jorda av middels beskaffenhet. Skog til husbehov på hovedbrukene; av skogsprodukter av gran og furu kan årlig selges for tils. 4 ½ spd.


Innhold


Eiere

I 1398 eide Andebu kirke ½ løp smør i Tolsrød. I 1575 hadde Andebu prestebord en liten lodd (1 høne) i gården; den må være innløst før 1620. I 1641 tilhører Tolsrød gamle Søren Torps bo. Sønnen Kristen bor da her, og ca. 1650 ser vi at han eier gården. Etter hans død står Even Torp som eier, siden hans arvinger. Fra slutten av 1600-åra er Tolsrød selveiergods, bortsett fra 1800-tallet, da to av brukene i visse tidsrom var underbruk av nabogårder. Se ellers under Brukere.

Brukere

I begynnelsen av 1600-åra må Tolsrød ha vært underbruk under Torp, for det oppgis ingen egen oppsitter der. Fra ca. 1635 bor Kristen Sørenssøn (sønn av gamle Søren Torp) på Tolsrød; han d. 1652 og etterlot seg en flokk døtre. Han eide sin gård. Etterfølges av Jon Olssøn, antagelig svigersønn; Even Torp eier nå gården. I 1680-åra nevnes også Torger Hanssøn, som siden kom til Stålerød og Haugberg (se disse g.). Jon flytter vekk i slutten av 80-åra og etterfølges av Kristen Rollefssøn, som kom hit fra Kleppan i Andebu (se d.g., hvor personalia finnes) og var g.m. Mari Evensdtr. Torp. Kristen d. alt 1691, og enken Mari giftet seg igjen etter en tid m.

Jakob Hansen ca. 1700—26. F. 1662 på Døvle, d. 1729; Mari var f. 1640 og d. 1731, 91 år gl. Ingen barn sammen, men Jakob hadde en slegfredsønn, som d. 1705, 21 år gl. Han eide fra 1700 til 1719 også Gusland (s. d.) og drev denne gård som underbruk. Neste eier og bruker var Kristen Kristensen (sønn av ovennevnte Kristen Rollefssøn). Han flyttet snart til Kleppan i Andebu og solgte Tolsrød i 1732 for 130 rdl. til

Kristen Torsen 1732—50. Lånte i 1732 100 rdl. av sersjant Hans Kraft. F. 1709 på Kolkinn, d. samme sted 1778, g.m. Anne Olsdtr. Langebrekke, f. 1709, d. 1754. 9 barn (7 f. på Tolsrød, 2 på Kolkinn), hvorav 2 d. små; de øvrige var: 1. Kristoffer, f. 1736, d. 1758 på Kolkinn. 2. Ole, f. 1739, hadde gård på Langebrekke, deretter på Kolkinn (se disse gårder). 3. Nils, f. 1742, overtok Langebrekke (s. Langbrekke) etter broren Ole. 4. Mari, f. 1747, g. 1771 m. Ole Olsen Bråvoll (se d.g.). 5. Tor, f. 1749, d. 1759 på Kolkinn. 6. Kristen, f. 1752, husm. på Kolkinn (se d.g., Husmenn). 7. Abraham, f. 1754, hadde gård på Kolkinn (se d.g.). Kristen Torsen eide i åra 1744—49 også Ellefsrød. Han ble etter hvert velsituert og lånte ut penger til bygdefolk mot pant. Kristen flyttet til farsgården Kolkinn (se d.g.) og solgte i 1750 Tolsrød for 130 rdl. til Jørgen Olsen Prestbyen, som solgte det igjen året etter for 180 rdl. til Elen Sørensdatter, enke etter klokker Erik Jørgensen Gåserød; hun lånte samtidig 160 rdl. av Jørgen mot pant i gården. Elen d. 1756, og ved skiftet etter henne ble Tolsrød utlagt panthaveren Jørgen Olsen Prestbyen, som i 1757 sammen med to andre fordringshavere for 225 rdl. solgte gården til

Kristen Gulbrandsen 1757—80. Kom hit fra Østre Hallenstvedt (se d.g., hvor alle personalia finnes). Etter Kristens død 1780 ble Tolsrød overtatt av eldste sønn

Kristoffer Kristensen 1780—82. F. 1752 på Ø. Hallenstvedt, d. 1782, g. 1780 m. Randi Olsdtr. Ådne, f. 1740. 2 barn, hvorav 1 d. liten; den andre var Kristen, f. 1782. Ved skiftet etter Kristoffer, som sto i 90 rdl. netto, ble gården taksert til 400 rdl. Enken Randi giftet seg igjen 1782 m.

Rasmus Larsen 1782—89. F. 1742 på Bakke, d. 1802 sammesteds; Randi d. 1804. Hadde datteren Marte, f. 1784. Rasmus flyttet tilbake til Bakke (se d.g.) og Tolsrød ble i 1789 overtatt av

kaptein Fredrik Kristian Heidemark 1789—97. F. 1751 i Lardal, d. 1809 i Kristiania, g. 1777 m. Antonette Andreasdtr. Wright fra Lardal, d. 1838 i Brathagen i Hedrum, 80 år gl. De fikk 11 barn (samtlige oppført i folketellingen 1801 for Ramnes), hvorav følgende 5 ble født på Tolsrød: Else Juliana, f. 1791, Antonette Frederika, f. 1792, Knut Oppen, f. 1793, Boye Kristian, f. 1795, Andreas Kristian Wright, f. 1797. Heidemark hadde tidligere bodd i Brathagen i Hedrum og kom fra Tolsrød til S. Skjeggestad i Ramnes.

På Tolsrød lot kaptein Heidemark oppføre en stor to-etasjes hovedbygning med fire rom i hver etasje; se besiktelse i 1797, gjengitt i Kulturbindet, s. 421—22. Iflg. Kr. Kristoffersen Nøklegård, som kunne huske at halvparten av bygningen ennå sto, var bjelkene opphengt med vidjer, og veggene var av rundtømmer. Den skal ha blitt revet ca. 1880, og en baker på Gravdal kjøpte den til baksteved. Også på Skjeggestad, da han kom hit, satte Heidemark opp en slik stor to-etasjes hovedbygning. Men hverken bygningen på Tolsrød eller den på Skjeggestad ble visstnok ordentlig innredet eller satt i stand i Heidemarks eiertid. Kaptein Heidemark solgte Tolsrød i 1798 for 1250 rdl. til Ellef og Abraham Pederssønner Ådne. Gården ble nå delt, idet Ellef s.å. solgte sin halvpart til Halvor Paulsen (se videre bnr. 1) og Abraham sin i 1800 til Asgaut Pedersen (se videre bnr. 3).


Bruksnr. 1 (skyld mark 1,69)

Halvor Paulsen 1798—1829. Var fra Hvarnes. Kom hit fra Ø. Nøklegård, g. 1794 m. en enke derfra, Mari Torsdtr., d. 1826 på Tolsrød, 89 år gl. Halvor lånte i 1798 199 rdl. av Anders Nilsen Kverne, og etterat dette var innfridd, i 1826 300 spd. av Jakob Andersen Heia. Halvor solgte i 1829 Tolsrød til Jakob for 700 spd.

Jakob Andersen 1829—59. F. 1807 i Heia (V. Nøklegård), d. 1862, g. 1827 m. Helene Marie Olsdtr., f. 1799 på Hotvedt-pl. (dtr. av husm. Ole Jansen), d. 1857. Ingen barn. Jakob solgte i 1859 bnr. 1 for 700 spd. + opphold til

Fra Tolsrød ca. 1897. Fra venstre: (Mann med hest:) Anton Olsen Damsrønningen; Lars Gjelstad (m. sykkel); Elise Tolsrød (g. Herland); Anders A. Tolsrød og h. Maren Elisabet Tolsrød; Abraham A. Tolsrød; (med rutete kjole:) Mathilde Skarsholt (g. Rolstad); Elise Skarsholt (søster av Abraham A. Tolsrød); (på stolen:) Gunvald Skarsholt; Aslaug Tolsrød (g. Kjærås); Mathilde Tolsrød, f. Stein; Magnhild Tolsrød (g. Hynne); Anton Danielsen Ambjørnrød; Daniel Pedersen Ambjørnrød; Olette Tolsrød (g. Kolkinn); (damen bak:) Elen Sofie Stein (g. Sørlie); Mina Tolsrød (g. Skjelland, Holt).

Anders Abrahamsen 1859—91. F. 1820 på pl. Oserød u. Torp, d. 1900, g. 1862 m. Maren Elisabet Andersdtr., f. 1830 på Stulen-pl. (foreldrene kom senere til Kirkerønningen (Lakskjønn, bnr. 2), s. d.), d. 1910. Anders drev også en tid en liten landhandel (se Kulturbindet, s. 214—15). Barn: 1. Abraham, f. 1863, se ndfr. 2. Ole, f. 1865, kom til Vestre Hallenstvedt, bnr. 3 (s. d., hvor personalia finnes), deretter til Ruelsrød, bnr. 1 (s. d.). 3. Lars, f. 1867, kom til Gjelstad, bnr. 1 (s. d.). 4. Andrine Elise, f. 1869, g. 1890 m. Johan Guttormsen, se Skarsholt, bnr. 10 (Vinterrønningen). 5. Johanne Mathilde, f. 1872, d. 1889. Anders Abrahamsen solgte bnr. 1 i 1891 for kr. 3400 + opphold til sønn

Abraham A. Tolsrød, h. Mathilde Tolsrød, f. Stein, og døtrene (fra v.) Elise, Magnhild, Mina, Olette og Aslaug.

Abraham A. Tolsrød 1891—1921. F. 1863, gbr., landh. og ysterieier, d. 1940 på Bråvoll, g. 1886 m. Elen Mathilde Olsdtr. Stein, f. 1857, d. 1935. 7 barn, hvorav 6 vokste opp: 1. Mina Karoline, f. 1886, g. 1909 m. gbr. Kristoffer H. Skjelland, Mellom Holt (se d.g.). 2. Anna Elise, f. 1888, g. 1913 m. landhandler Borger Jensen Herland, f. 1889 i Lardal; bosatt i Kvelde. 3. Olette Mathilde, f. 1891, g. 1914 m. landh. Henrik Kolkinn, se Gravdal, bnr. 3. 4. Aslaug, f. 1892, g. 1914 m. gbr. Herman Kjærås (se d.g., bnr. 1). 5. Magnhild, f. 1896, g. 1919 m. Anton Hynne, se ndfr. 6. Åsmund, f. 1904, se Bråvoll, bnr. 5. I 1894 ble utskilt bnr. 7 (s. d.).

Tolsrød satte også opp butikkbygg og drev videre den landhandelen hans far hadde hatt (det hadde forøvrig vært landhandel på Tolsrød alt i 1860—70-åra, se Kulturbindet, s. 214—15). I 1902 kjøpte han Bråvoll ysteri og flyttet forretningen til Bråvoll, men etter noen år begynte han dessuten igjen å handle på Tolsrød. Om Abr. A. Tolsrøds ysteridrift, se Bråvoll, bnr. 5. Tolsrød deltok meget aktivt i bygdas kommunale og politiske liv. Han var medl. av formannskapet 1902—07, 1914—16 og 1923—25, derav 1905—07 som viseordf. og 1914—16 som ordf.; i to perioder, 1913—15 og 1916—18, var han varamann til Stortinget. Medl. av forstanderskapet i Andebu Sparebank 1895—1931, derav som form. 1918—22 og 1926—31, form. i skolestyret 1905—08, 1910—13 og 1917—19, vise-form. 1902 og 1526—33, form. i Andebu Landboforening 1917. Han flyttet til Bråvoll (se d.g., bnr. 5), men drev fortsatt butikken på Tolsrød som filial til 1932. Han solgte bnr. 1 i 1921 for kr. 12 000 til svigersønn

Tolsrød, bnr. 1. I bakgrunnen Torp skole. Foto: Widerøe's Flyveselskap.

Anton Hynne 1921—55. F. 1897 på Hynne, gbr. og kjøpm., d. 1971, g. 1919 m. Magnhild Tolsrød, f. 1896. 5 barn: 1. Bjarne, f. 1920, se ndfr. 2. Liv, f. 1921, g.m. eksped. Ole Hotvedt, se Bjørke (Torp, bnr. 35). 3. Hjørdis, f. 1923, g.m. hvalf., maskinfører Kåre Johansen fra Sandar, f. 1926; bosatt Sokna. 4. Sverre, f. 1926, ug., fabrikkarb., tidligere kjøpm. på Brekke (se Nes, bnr. 24); bor på Tolsrød. 5. Berit Mathilde, f. 1937, g.m. personalkonsulent Steinar Wegger, f. 1939 (sønn av Anton Wegger); bosatt Klokkergårdsfeltet. Hynne var som templar i Losje «Vetan» meget virksom i avholdsarbeidet og en tid form. i edruelighetsnemnda; var form. i Andebu Kjøbmannslag og form. i Andebu Varesenter fra starten.

Litt fra julehandel i den gamle landhandelen.

Hynne kjøpte i 1924 også bnr. 12, i 1929 bnr. 15, i 1942 bnr. 3 (nå bare til rest et lite skogstykke). I 1926 ble fra bnr. 1 utskilt bnr. 14, i 1940 bnr. 18 (se disse nr.). Hynne solgte i 1955 bnr. 1, 3, 12 og 15 for tils. kr. 37 500 til sønn

Bjarne Hynne 1955—1997. F. 1920, gbr. og landhandler, g. 1) 1942 m. Ellen Kristine Hillestad, f. 1917 i Hedenstad, Sandsvær, d. 1955. Barn: 1. Laila, f. 1943, kontordame, g.m. Egil Olaf Johansen, ektesk. oppl.; bosatt Krokemoen, Sandefjord. 2. Else Beate, f. 1945, g.m. tekn. konsulent Freddy Dignes fra Holmestrand, f. 1945; bopel Holmestrand. 3. Finn Agnar, f. 1951, pølsemaker, g.m. Darlene Gay Hackett fra Florida, f. 1955; bosatt Tolsrød. G. 2) m. Randi Olsen fra Sandar, f. 1941. Barn: 4. Eva, f. 1958, hjelpepleier, g.m. Vidar Larsen fra Mjøndalen, f. 1953; bosatt Mjøndalen. 5. Inger Elisabeth, f. 1962, arb. på Vestfold Slakteri; bosatt Tolsrød. 6. Lise Synnøve, f. 1965.

Inger Elisabeth Hynne 1997—.

Tolsrød bnr. 1

Bnr. 1, 3, 12 og 15 har en samlet matrikkelskyld på mark 1,98. Gården har 72 mål jord og 150 mål skog, beliggende syd og vest for innmarken. Skogen benyttet til havn. Merker etter kullmiler. Hage med frukttrær og bærbusker. Grasfrø avles til gårdens behov. Bebyggelse: Framhus glt., tilbygd (den eldste del antagelig flyttet hit fra Heia ca. 1830), uthus bygd 1917, bryggerhus m. tilbygd garasje, butikkbygning, lagerbygning, skjul, leikestue, tidligere sommerfjøs. Om kapt. Heidemarks store bygning, se ovfr. Vann innlagt i fjøset fra ca. 1900, i framhuset (pumpe) 1914, el. pumpeanlegg 1944. Hestevandring til ca. 1911, siden oljemotor til treskemaskin og rister, fra 1923 treskeverk (sammen med Torp, bnr. 2) og el. motor. Potetopptaker fra 1924 sammen med Hynne og Gusland.

Marknavn. I innmarken: Lykkjæ, Rønningen, Setoæ, Skøbbæ, Sø'på-slettæ, Langåkern. I utmarken: Lægdæ, Milebånn, Iværrønningen, Vestre åsen, Langmyræ, Værningen (innmarksstykke, hvor de gjette tidlig om våren).

Antikviteter: Hengeskap fra 1787, kiste fra 1832, mangletøy fra 1862.

Besetning (ca. 1950): 2 hester, 5 kuer, 3—4 ungdyr, 2 griser. Reveavl i åra 1936—48. Avling: 1200 kg hvete, 2500 kg havre, 80—90 t poteter, 1 à 1 ½ mål kålrot.

Oppdatering 2016

 • Areal: I følge jordregisteret (NIBIO) hadde eiendommen i 2009 et totalareal på 352,9 mål, herav 70,7 mål jord, 267,5 mål skog og 11,8 annet areal.

Bruksnr. 2 (skyld 2 øre, 20,6 mål)

Kalt Åsen. Lå sydvest for det nåværende Aasli.

Utskilt fra bnr. 1 og ved skjøte tgl. 1874 solgt til Abraham Jensen (personalia, se bnr. 5), som i 1894 solgte parten til sønn Anton Abrahamsen (personalia, se bnr. 5). Denne solgte i 1930 bnr. 2 til Anton Hynne, som i 1937 for kr. 450 solgte parten videre til lærer Asbjørn Lie (personalia, se bnr. 17). Denne solgte i 1974 bnr. 2 og 17 til sønnen

Torbjørn Lie 1974—2002.

Jan Erik Gran 2002—2015. Jan Erik Gran, f. 1954, har bygd hus her.

Kine Elise Gran og Fredrik Andre Soltvedt 2015-.

Bruksnr. 3 (skyld 18 øre)

Dette var opprinnelig den halvdel av Tolsrød, som Abraham Pedersen (se ovfr.) i 1800 solgte til bror

Asgaut Pedersen 1800—21. F. 1772 på S. Holt, d. 1821, g. 1803 m. enke Tonette Åsmundsdtr. fra Østre Hallenstvedt (se d.g.), f. 1776, d. 1851; ingen barn i dette ektesk. Ved skiftet etter Asgaut ble bnr. 3 utlagt enken Tonette Åsmundsdatter, og ved skiftet etter henne i 1851 gikk bruket ved arv til hennes dattersønn Johan Jakobsen Vestre Hallenstvedt (se d.g., bnr. 8, hvor personalia finnes), som drev bnr. 3 som underbruk. Etter dennes død i 1880 satt enken Karen Andrea Jakobsdatter i uskifte til ca. 1895. I 1880 ble fra bnr. 3 utskilt bnr. 4 og 5 (se disse nr.), og resten, en mindre part, gikk ca. 1895 over til hennes sønn Edvard Johansen V. Hallenstvedt. Fra bnr. 3 ble i 1893 utskilt bnr. 6 og i de følgende år ytterligere bnr. 8, 10 og 19 (se disse nr.); resten av bnr. 3, et skogstykke, solgte Edvard i 1942 til Anton Hynne, eieren av bnr. 1, som bnr. 3 senere følger.

Bnr. 3 var i 1865 på 71 mål jord og en god del skog, og det ble holdt 3 kuer og 1 sau her. Det ble da forpaktet av Lars Gundersen. Husene sto visstnok østenfor den nåværende bebyggelse og ble antagelig revet ca. 1880.

Oppdatering 2016

Eiendommen sammenføyd med bnr. 1 i 1995.

Bruksnr. 4 (skyld mark 1,48)

Utskilt fra bnr. 3 i 1880 og ved skjøte tgl. 1884 av Karen Andrea Jakobsdtr. V. Hallenstvedt for kr. 2500 solgt til Kristoffer Kristensen Torp; personalia, se Torp, bnr. 2, som heromhandlede part senere følger.

Ingeborg Svarstad 2000—. F. 1918.

Bruksnr. 5, Løkken, (skyld 7 øre) 7,9 mål

Utskilt fra bnr. 3 i 1880 og ved skjøte tgl. 1883 for kr. 600 solgt til

Abraham Jensen 1883—95. F. 1829 i Ambjørnrød, d. 1903, g. 1859 m. Anne Kirstine Abrahamsdtr., f. 1832 på pl. Oserød u. Torp, d. 1911. 3 barn, hvorav 2 vokste opp: 1. Anton, f. 1862, se ndfr. 2. Inger Lovise, f. 1867, g. 1885 m. Thorvald Jørgensen Lakskjønn-Hagan (se Lakskjønn, bnr. 3). Jensen hadde også bnr. 2 (s. d.), og husene derfra ble flyttet hit til bnr. 5. Jensen kjøpte Bakke, bnr. 6 og solgte ved skjøte tgl. 1895 bnr. 5 for kr. 1450 og opphold til sønnen

Anton A. Tolsrød 1895—1930. F. 1862, småbr. og veivokter, d. 1944, g.m. Andrine Marie Larsdtr., f. 1864 på Gjermundrød (dtr. av Lars Gundersen, som var forpakter på Tolsrød), d. 1927. 4 barn, hvorav 2 vokste opp: 1. Lars, f. 1897, se ndfr. 2. Anna Martine, f. 1900, d. 1940; ug. Ved skjøte tgl. 1930 solgte Tolsrød bnr. 5 for kr. 2000 + husvær til barna Lars og Anna Tolsrød. Ved sistnevntes død 1940 arvedes hennes andel av faren, som solgte sin part til sønnen Lars; denne ble da eneeier.

Lars Tolsrød 1940—72. F. 1897, d. 1976, g. 1940 m. Hilda Karine Lundgren, f. 1895 i Holla, d. 1968. Lars drev i alle år som snekker, særlig av møbler; på slutten laget han også små lekehus og fuglebur, som han hadde betydelig omsetning av. (Intervju i Tbg. Bl. 24/10 1970.) I 1944 ble utskilt bnr. 21, i 1946 bnr. 22 (se disse nr.). Lars solgte bnr. 5 i 1972 til

Kristian Løverød 1972—. F. 1924 i Løverød, snekker, g.m. Betty Hynne, f. 1925; de bor på «Solum» like ved «Løkken», som står ubebodd. Eiendommen overført til sønnen

Karl Einar Løverød 1994—. F. 1958. Karl Einar har gård på Bjørgum i Ramnes og bor der.

Bruksnr. 6, Tolsrødhaugen, (skyld 3 øre) 2,3 mål

Kalt «Svingen».

Utskilt 1893 fra bnr. 3. Her bodde fram til ca. 1905 sjømann Ingvald Eriksen, som deretter hadde gård i Vegger (se d.g., bnr. 1, hvor alle personalia finnes). Han solgte da til

Abraham Olsen ca. 1905—20. F. 1834 på Ådne, snekker, d. 1920 på Tolsrød, g.m. Sofie Amalie Fredriksdtr. fra Berganmoen i Hedrum, f. 1845, d. 1922. De hadde tidligere hatt gård på Nau i Hedrum og deretter i Vinterrønningen (Skarsholt, bnr. 10), s. d., hvor videre personalia finnes. Etter Abrahams og Sofies død ble bnr. 6 overtatt av datteren

Bredine Tolsrød ca. 1922—39. F. 1870 i Hedrum, d. 1939. Deretter overtatt av hennes sønn

Bernhard Tolsrød ca. 1939—60 (hjemmelsovergangen først tgl. i 1952). F. 1890, d. 1960, skogs- og sagarb.; ug. I 1965 overtatt av hans søskenbarn

Agnes Elise Tolsrød 1965—1986. F. 1903, ug.; hadde stelt huset for Bernhard. Hennes mor var datter av Abraham Olsen.

Håvard Dahl 1986—. Håvard Dahl f. 1940, se Bøe bnr. 16. Han bruker huset som hytte.

Bruksnr. 7, Alfheim (skyld 4 øre)

Gamleskolen på Tolvsrød: Alfheim. Seinere ombygd til vanførehjem. Andrine Martine Hansdatter og datter Inga Marie g. Askjem. Mor og søster til Ole Bråvoll.
Lærer Ole Bråvoll.

Utskilt 1894 fra bnr. 1 og for kr. 400 solgt til lærer Ole Bråvoll 1894—1948. F. 1872 på Bråvoll, d. 1951 på Østlandske Vanførehjem ved Hamar, g. 1909 m. Lina Andersen Bakstad fra Romedal, f. 1865, d. 1955. Ingen barn. Lærereks. fra Hamar seminar 1892, vikariat først et par år ved Andebu-skoler, var deretter lærer bl.a. i Hurdal og Skjåk og den lengste tid i Modum, hvor han var i over 20 år. Ole Bråvoll var den første form. i Andebu Ungdomslag (1894). På grunn av uførhet måtte han slutte som lærer i 1931 og bosatte seg da på «Alfheim». Her viet han resten av sitt liv til et omfattende samlearbeid. Både med støtte i sin egen utmerkede hukommelse og ved hjelp av mange hjemmelsmenn noterte han opp alt av interesse fra livet i bygda før i tiden, deriblant en omfattende samling av ord og uttrykk fra Andebumålet Hele sitt materiale skjenket han til Vestfold Fylkesmuseum. Ordsamlingen ble i 1964 utgitt av Vestfold Historielag med tittelen «Vestfoldmål; ord og vendinger fra Andebu».

En god del av det øvrige stoffet han samlet inn, er tatt med i dette verks bd. 1 (Kulturbindet). Sine siste år tilbrakte Bråvoll på Østlandske Vanførehjem.

Ved gavebrev av 8/5 1948 skjenket Ole og Lina Bråvoll «Alfheim» til Østlandske Vanførelag, og fra 1942 til 1975 ble eiend. drevet som vanførehjem. Bestyrere var: Aagot Sørlie (jfr. Torp, bnr. 15) 1952—55, Oddbjørg og Anton Dahl 1955—75 (personalia, se Bøe, Tolsrød, bnr. 16). Økt plassbehov førte til at det i 1975 ble reist et nybygg på «Alfheim». Fra 1975 til 1981 drevet som aldershjem; bestyrer Signy Aspelund (se Torp, bnr. 2).

Hovedbygningen på Alfheim, som senere ble ombygget, var opprinnelig det gamle skolehuset på Tolsrød («Gamleskolen»), som sto ferdig i 1876 (se Kulturbindet, s. 457). Eiendommen ble i 1983 solgt til

Oddvar Stålerød 1983—.

Bruksnr. 8, Torp skole (skyld 3 øre) - 3,1 mål

Utskilt fra bnr. 3 i 1912 og solgt til Andebu kommune. — Selve skolebygningen ble reist i 1892 (se Kulturbindet, s. 458). På 1930 tallet ble det oppført et påbygg over sløydsalen og her ble det innredet en mindre leilighet. Denne fungerte i mange som bolig for pedell / vaktmester. I 1974 ble det oppført et tilbygg til skolen. Tilbygget inneholdt bl.a. lærerværelse, toaletter og garderober med dusjer. Byggearbeidene ble utført av Kristian Løverød. Året etter ble uthuset ombygd til leskur og boder. Utedoene ble da fjernet.

Skoledriften opphørte våren 2003. Samme år ble skolebygningen med en tomt på 2,1 mål fradelt og solgt til

Steinar Edh 2003-2007. Skolebygningen ble en tid leid ut som bolig.

Bjørg Holene 2007-. Bjørg f. 1947 i Nordreisa i Troms. Hun har utdannelse på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo og Statens Kunstakademi. Hun er en betydelig kunstner med en lang CV. Hun har foretatt en rekke utbedringer på den gamle skolebygningen. Her driver hun nå bl.a undervisning for hobbymalere i bygda.

Hilda Solum

Bruksnr. 9, Solum (skyld 3 øre) - 1,4 mål

Utskilt fra bnr. 5 i 1913 og solgt til Hilda Marie Solum, f. 1877 på Langebrekke, d. 1966, sydame, dtr. av Hanna Olava Nilsdatter, f. 1857, d. 1939 og Kristoffer Hansen, Haugan, f. 1855, d. 1884. Hun bygde her, fikk flyttet hit et gammelt hus fra Møylandhagen. I 1962 overtatt av datteren, sydame Bertha Solum, f. 1908, d. 1998; ug.

Bertha Solum 1962—1986.

Kristian Løverød 1986—. Kristian og Betty solgte i 2003 bnr.24 og flyttet hit samme år.

Bruksnr. 10, Nordbø (skyld 30 øre)

Utskilt fra bnr. 3 i 1918 og solgt til Edvard H. Torp, eieren av Torp, bnr. 5 (s. d.), som heromhandlede bnr. 10 senere følger. I 1924 ble herfra utskilt bnr. 12 og 13 (s. d.).

Bruksnr. 11, Aasli (skyld 1 øre) - 1,9 mål - Nøklegårdsveien 9

Utskilt fra bnr. 2 i 1920 og solgt til Henrik Stålerød (personalia, se Østre Nøklegård, bnr. 2). Han leide bort tomta til sjøm. Gustav Kjærås, f. 1888, g. 1916 m. Agnes Olivia Olsen, f. 1891 i Strømstad, Sverige, d. 1963 i Tønsberg; ektesk. oppl. Gustav og Agnes satte opp husene i Aasli. Agnes giftet seg igjen 1928 m. sjøm., kommunearb. Einar Nøklegård, f. 1890, d. 1963; de flyttet til Tønsberg. Agnes hadde sønnen Alf Kjærås, f. 1912, d. 1967 på Nøtterøy; han drev i mange år sportsforretning i Tønsberg, g.m. Randi Nilsen, f. 1917 på Heimdal (Sukke). Hun er nå disponent i firmaet; bosatt Nøtterøy. — Stålerød solgte Aasli i 1932 til

Hans Dalen 1832—81. F. 1904 i Dalen (Trolldalen), d. 1981, hvalf. og skomaker på Bråvoll, se bnr.5, g.m. Martha Lovise Honerød, f. 1911. 3 barn: 1. Karin, f. 1936, g.m. John Lunde fra Ramnes, f. 1932, altmuligmann ved Grand Hotel, Tønsberg; bosatt Knatten (Våle). 2. Unni, f. 1939, g.m. verkstedform. Einar Tofteland fra Søgne, f. 1940; bosatt Søgne. 3. Anne Elisabeth, f. 1944, g.m. arbeidsform. Roar Pedersen fra Trondheim, f. 1944, ekteskapet siden oppløst; bosatt Tønsberg.

Svein Dahl 1982—1987.

Kjell Dahl 1987—1991 (se også bnr. 9 under Lerskall)

Roger Christiansen 1991—1997 (personalia, se bnr. 31 under Østre Nøklegård).

Anne Marit Fjeld, f. 1974 på Nøtterøy,- barnehageassistent og Knut Øystein Løberg, f. 1973 på Nøtterøy, 1997—2009. 2 barn: 1. Snorre, f. 2000 og 2. Andrine, f. 2003. Ekteskapet oppløst, Anne-Marit solgte andelen sin til tidligere ektemann (se også bnr. 11 under Våle)

Knut Øystein Løberg 2009—

Bruksnr. 12, Nordtra (skyld 8 øre)

Utskilt fra bnr. 10 i 1924 og kjøpt fra Torp av Anton Hynne. Eies fra 1955 av sønn Bjarne Hynne.

Bruksnr. 13, Torp skolehage (skyld 2 øre)

Utskilt fra bnr. 10 i 1924 og kjøpt av Andebu kommune. Sammenføyd med bnr. 8 i 1995.

Bruksnr. 14, Bakken (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1926 og kjøpt av Ole Bråvoll, eieren av bnr. 7, som bnr. 14 senere følger.

Oddvar Stålerød 1983—. Oddvar f. 1937.

Bruksnr. 15, Roa (skyld 13 øre)

Utskilt fra bnr. 5 i 1929 og av Anton A. Tolsrød solgt til Anton Hynne. I 1933 ble utskilt bnr. 16, i 1934 bnr. 17 (s. d.). Eier fra 1955 sønn Bjarne Hynne.

Inger Elisabeth Hynne 1997—. Inngår som en del av bnr. 1.

Bruksnr. 16, Bøe (skyld 2 øre) - 2,1 mål

Utskilt fra bnr. 15 i 1933 og solgt til Halvor Bøe (personalia, se Lille-Dal, bnr. 6), som bygde hus her, men snart flyttet vekk og i 1938 solgte til

Anton Dahl 1938—. F. 1910 i Dalen (Trolldalen), hvalf., g. 1938 m. Oddbjørg Borghild Ljungberg, f. 1916 på Ellefsrød. De bestyrte 1955—75 Alfheim Vanførehjem (se ovfr., bnr. 7). Barn: 1. Håvard, f. 1940, driftsass., g.m. Britt Rud fra Sandar, f. 1944; bosatt Eikebakken (Berg). Se på lenken Eikebakken. 2. Jan Erland, f. 1950, d. 2011, stillasjeform., g.m. Astrid Elisabeth Haugberg, f. 1954; bosatt Kjærås, seinere Haugberg. Overdratt til sønnesønn

Erlend Dahl 1998—. F. 1971, samboer med Tonje Svendsen fra Høyjord. Barn: 1. Annika f. 2XXX.

Bruksnr. 17, Hasle (skyld 3 øre) - 3,6 mål

Utskilt fra bnr. 15 i 1934 og solgt til

lærer Asbjørn Lie 1934—74. Bygde hus her. F. 1896 i Skjervøy, g. 1931 m. Bergljot Hynne, f. 1911. Barn: 1. Anne, f. 1932, g.m. arb. på Eik Sølvplett Lars Johan Moe, f. 1926; bosatt Tolvsrød, Slagen. 2. Torbjørn, f. 1933, se ndfr. 3. Hogne, f. 1935, disponent, g.m. Berit Andersen fra Sætre i Hurum, f. 1934; bosatt Sætre. 4. Helene, f. 1937, g.m. arkitekt Olav Holm, f. 1932 i Tjølling; bopel Oslo. 5. Randi, f. 1940, lærer, bosatt Eik i Slagen. 6. Kaare, f. 1942, arbeidsform., g.m. Anne Monsen fra Sandefjord, f. 1945; bosatt Sandefjord. 7. Sverre Dagfinn, f. 1945, styrmann, g.m. Kirsten Smith fra Horten, f. 1950; bosatt Skoppum. 8. Einar, f. 1948, gbr. på Hynne (gnr. 98, bnr. 1), g.m. telegrafist Gunn Hjertenes fra Vågsøy, f. 1951, ekteskapet oppløst. Asbjørn Lie var lærer i Farsund, Vennesla og Askim, 1926—39 på Torp skole i Andebu og 1959—64 på Sandøy, Aust-Agder. 1934—35 lærernes repr. i skolestyret. Ansatt i forsyningsnemnda 1951—56, på ligningskontoret 1956—59. Var 1947—62 sekretær i Andebu bygdeboknemnd og gjorde i disse år en betydelig innsats med innsamling av bygdebokmateriale på gårdene, særlig i Vestre Andebu. Lie kjøpte i 1937 også bnr. 2 (s. d.). Han flyttet til Eik i Slagen og overdro i 1974 bnr. 17 og 2 til sønn

Torbjørn Lie 1974—2004. F. 1933, laboratoriearb., ug.; bosatt Oslo.

Anita Bakke og Terje Egon Karlsson 2004—.

Bruksnr. 18, Knatten (skyld 2 øre) - 2,0 mål

Utskilt fra bnr. 1 i 1940 og solgt til Agnes Beckmann. Senere eiere:

Ove Stålerød 1961—1968, (personalia, se Stålerød, bnr. 12

Sverre Taranrød fra 1968—2004. Han er fra Sem, f. 1919, pensjonist, g.m. Mary Johanne Langemyhr fra Ramnes, f. 1922.

Mary Johanne Taranrød 2004-2005.

Gunnar Dag Kyrkjebø 2005—2009.

Tonje Ramona Karlsen og Morten Kvamme 2009-2010.

Morten Kvamme 2010-2014.

Mantas Maciunskas 2014-. Se bnr. 51.

Bruksnr. 19, Skaubo (skyld 3 øre) - 1,2 mål

Utskilt fra bnr. 3 i 1941 og i 1947 solgt til Bergljot Bøen. Senere eiere: Harald Håkonsen, og etter hans død hustruen Hjørdis Håkonsen. I 1961 skjøtet over til Anton Hynne. Han hadde lager for butikken her.

Sverre Hynne 1987—2007.

Bjørn Anton Wegger 2007—.

Bruksnr. 20, Aasen (skyld 1 øre) - 0,6 mål

Utskilt fra bnr. 2 i 1941 og solgt til Alfhild Skaug, enke etter Henrik Skaug (personalia, se Berg i Andebu, bnr. 14); hun bygde hytte her. Senere eiere: Kristian M. Larsen 1959—66, Gudrun Sandland 1966—71, Gunnar Brynjulf Hansen 1971—75, Alf Kr. Holm fra 1975.

Bruksnr. 21, Fjellhammer (skyld 1 øre) - 2,5 mål

Utskilt 1944 fra bnr. 5 og solgt til

Harald Torp 1944—ca. 50. F. 1898 på V. Haugan, hvalf., hadde visst hele 38 sesonger i Sydishavet, hvor han var en av pionerene. G.m. Ragna Therese Hope fra Søndeled, f. 1900, d. 1971; ingen barn. I senere år bosatt i Sandefjord. Solgte bnr. 21 ca. 1950 til

Ole Hotvedt 1950 (personalia, se Bjørke (Torp, bnr. 35)), som kort etter solgte videre til

Olaf Lakskjønn 1950—1969. Denne solgte 1969 til

Jakob Holtan 1969—1991 (personalia, se Lakskjønn, bnr. 14).

Cathrine Holmen 1991—2007.

Lars Viggo Holmen 2007—.

Bruksnr. 22, Fjellheim (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 5 i 1946. Eier (etter tilbakekjøp) til 1972 Lars Tolsrød (personalia, se bnr. 5). Sammenføyd med bnr. 5 i 1983.

Bruksnr. 23, Brøndstykke (skyld 0,01)

Utskilt fra bnr. 5 i 1948. Sammenføyd med bnr. 21 i 1991.

Bruksnr. 24, Trollhaugen (skyld 0,02) - 1,2 mål

Utskilt fra bnr. 1 og overdratt til

Kristian Løverød 1959—2003. F. 1924, gm. Betty Hynne.Personal se Løverød gbnr. 31 / 2. Kristian som er tømmermann og snekker bygde sin egen bolig her. Barn: 1. Anne Gina f. 1952, sykepleier bosatt i Ramnes. (Har barna Kristin f. 1981 og Heidi f. 1984.) 2. Karl Einar f. 1958, byggmester og gårdbruker i Ramnes. Var gift med Inger Rustad f. 1960, d. 2014. Har barna Anders f. 1987 og Veronica f. 1990. Kristian har bygd mange hus både i og utenfor Andebu. Han har oppført ca. 60 eneboliger. De første husa ble satt opp med tømmervegger som var laftet ved Trolldalsaga. Kristian lærte lafting av Karl Hynne. På Vidaråsen har han sammen med sønnen Karl Einar som er byggmester, satt opp mange store bygninger. Blant annet Andreaskapellet, Kristofferhallen, fjøset, sykehjemmet og flere store familiehus. På grunn av sin spesielle arkitektur, er dette krevende bygninger å oppføre. Ytterveggende har ofte ikke samme høyde, slik at alle stolper/stendere må spesielt tilpasses. Takene har også en form hvor nesten ingen sperrer er like. Etter at Karl Einar kjøpte gård i Ramnes har Kristian aktivt deltatt i arbeidet med ombygging/restaurering av gårdsbebyggelsen. Her foregår det nå stor griseproduksjon.

Lise Norum og Øyvind Østenby 2003—. Lise f. 1972, Øyvind f. 1970.

Bruksnr. 25 Fjellheim (skyld 0,01)

Utskilt fra bnr. 5 i 1951. Sammenføyd med bnr. 5 i 1983.

Bruksnr. 26 Bakken (skyld 0,03) - 1,6 mål

Utskilt fra bnr. 12 i 1952.

Anton Hynne 1952—1987. Anton bygde butikk og bolig her.

Sverre Hynne 1987—2007.

John Agnar Hynne og Ingrid Adelheid Skarsem 2007—. John Agnar f. 1978, Ingrid f. 1978.

Bruksnr. 27 Nyaas (0,6 mål)

Utskilt fra bnr. 2 i 1954 og overdratt til

Asbjørn Lie 1954—1978.

Alf Kristian Holm 1978—. Eiendommen ligger helt inn til Nøklegårsveien. Holm har benyttet eiendommen til parkering for sin hytteeiendom i Aasen bnr. 20.

Bruksnr. 28 Midttun (1,5 mål)

Utskilt fra bnr. 1 i 1955 og overdratt til

Thor Gjersøe 1955—1964.

Østlandske Vanførelag 1964—1983.

Oddvar Stålerød 1983—1998.

Darlene og Viggo Askjem 1998—. Darlene og Viggo har bygd hus og bor her.

Bruksnr. 29 Leikvoll (skyld 0,10)

Utskilt fra bnr. 10 i 1955 og overdratt til Andebu kommune. Sammenføyd med bnr. 8 i 1995. Her ble anlagt leikeplass for elevene på Torp skole. Løpebane og plen for ballspill.

Bruksnr. 30 Skaustua (skyld 0,02) - 1,6 mål

Utskilt fra bnr. 19 i 1970 og overdratt til

Arnt Edvardsen 1970—1984. Eiendommen var bebygd med hytte.

Marta Edvardsen 1984—1995. Solgte noe eiendom til Tolsrødfeltet.

Bjørn Oddvar Thorsen 1995—1998. Bygde hus her.

Sven Erik Falleth 1998—2020.

Dina Velic og Tommy Antonsen 2020-

Bruksnr. 31 Fjellhammer II (skyld 0,01) - 0,8 mål

Utskilt fra bnr. 5 i 1972 og overdratt til Jakob Holtan. Sammenføyd med bnr. 21 i 1991.

Bruksnr. 32 Finnsroa (skyld 0,01) - 2,2 mål

Utskilt i fra bnr. 15 i 1979 og overdratt fra Bjarne Hynne til sønnen

Finn Agnar Hynne 1980—. Finn Agnar f. 1950 bygde hus og bor her.

Bruksnr. 33 Tolsrødfeltet

Utskilt fra bnr. 15 i 1983 og solgt til Andebu kommune. Det ble utarbeidet reguleringsplan for et mindre boligområde her. Kommunen stod for opparbeidelsen av boligområdet og salg av tomter. Fra denne eiendom er det solgt 13 boligtomter. Areal i 2009: 10,4 mål.

Bruksnr. 34 Tolsrødveien 29 (1,3 mål)

Utskilt fra bnr. 33 i 1984 og solgt til

Erling Guthu 1984—1991. Guthu bygde hus her.

- solgt til Gudmund Harald Hermansen 1991—1995.

- solgt til Roy Terje Haugen 1995—2023

23.05.2023 - solgt til Aleksander Myhre Elgesem

Bruksnr. 35 Tolsrødveien 27 (1,1 mål)

Utskilt fra bnr. 33 i 1984 og solt til

Nils Asmund Hornvedt 1984—1989. Bygde hus her.

Gustav og Astrid Horntvedt 1989—2009.

Nils Asmund Hornvedt og May Gunn Horntvedt 2009—.

Bruksnr. 36 Tolsrødveien 25 (1,2 mål)

Utskilt fra bnr. 33 i 1984 og solgt til

Signe Knippen 1984—2000. Signe f. 1916, se Vestre Hallenstvedt gbnr. 51/9, bygde hus her.

Jan-Petter Knutzen 2000—2005.

Håkon Bentzen 2005—2014. Håkon f. 1977.

Martin Gustav Horntvedt 2014-. Personal se bnr. 6.

Bruksnr. 37 (1,0 mål)

Utskilt fra bnr. 30 og solgt til Andebu kommune. Sammenføyd med bnr. 33 Tolsrødfeltet.

Bruksnr. 38 Tolsrødveien 21 (1,2 mål)

Utskilt fra bnr. 33 i 1986 og solgt til

Erlend Orerød 1986—1993. Bygde hus her. Arvingene solgte eiendommen til

Karen og Arne Martin Jensen 1994—2013.

Linda Marie Hafsås 2013-. Personalia se bnr. 48.

25.12.2021 - solgt til Tov Trondrud

Bruksnr. 39 Tolsrødveien 23 (1,2 mål)

Utskilt fra bnr. 33 i 1986 og solgt til

Marianne Hoff og Øyvind Frøyseth 1986—1994. Bygde hus her.

Sølvi Frydenlund 1994—2022. F. 1959.

13.01.2022 - solgt til Anton Johannes Gustafsson og Camilla Kristine Olsen

Bruksnr. 40 Tolsrødveien 15 (1,2 mål)

Utskilt fra bnr. 33 i 1987 og solgt til

May-Liss og Rune Pettersen 1987—2013. Bygde hus her. May-Liss og Rune har kjøpt tomt og bygd hus på parsell av Hegereid, Møyland gbnr. 17/12. Eiendommen i Tolsrødveien er solgt til

Lise Lotte Svendsen og Truls Skagestad Rognan 2013.

Bruksnr. 41 Tolsrødveien 19 (1,2 mål)

Utskilt fra bnr. 33 i 1988 og solgt til

Irene Hansen og Torbjørn Bentzen 1988—. Irene og Torbjørn bygde hus her. Irene f. 1967, teknisk tegner. Hun er datter av Rigmor og Magnar Hansen begge f. 1942. Torbjørn f.1965, maskiningeniør, sønn av Randi Haugen f. 1945 og Bent Erik Bentzen f. 1940. Barn 1. Martin f. 1991, skoleelev, 2. Jenny f. 1993, skoleelev, 3.Mathias f. 2000, skoleelev.

Bruksnr. 42 Tolsrødveien 17 (1,2 mål)

Utskilt fra bnr. 33 i 1989 og solgt til

Hans Petter Leifsen 1989—. Han bygde hus her.

Bruksnr. 43 Tolsrødveien 7 (1,1 mål)

Utskilt fra bnr. 33 i 1992 og solgt til

Mona Skarsholt og Stein-Runar Hotvedt 1992—1995. De bygde hus her.

Stein-Runar Hotvedt 1995—2009.

Monica Studsrød og Pål Espen Tønnesen 2009—2010.

23.07.2010 - solgt til Mette Woll-Hauge

5.04.2011 - solgt til Ronnie Overvåg

17.08.2016 - solgt til Ingve Alexander Handeland Bjørnevik og Renate Bjørnevik

Bruksnr. 44 Solbakken (2,4 mål)

Utskilt fra bnr. 1 i 1995 og overdratt til

Eva Hynne Larsen og Vidar Å. Larsen 1995—1999. De bygde hus her.

Eva Hynne 1999—2013. Personalia se bnr. 1.

Linda Beate Hov og Rolf Andreas Aas 2013-.

Bruksnr. 45 Tolsrødveien 1 (0,7 mål)

Utskilt fra bnr. 33 i 1997 og solgt til

Ellen Marie Gjersø Hafsås og Steinar Hafsås 1997-2020. Ellen Marie f. 1955. Steinar f. 1954. Barn: Richard, f. 1974, Linda Marie, f.1975 og Julie f.1979.

10.02.2020 - Solgt til Vegard Fjellheim

Bruksnr. 46 Tolsrødveien 9 (1,0 mål)

Utskilt fra bnr. 33 i 2000 og solgt til

Richard Hafsås 2000—. Han bygde hus her.

Bruksnr. 47 Torp skole (2,1 mål)

Utskilt fra bnr. 8 i 2003 og solgt til

Steinar Edh (Edh Invest AS) 2003—2007.

Bjørg Holene 2007—.

Mer om Torp skole se bnr. 8.

Bruksnr. 48 Nøklegårdsveien 15 (1,3 mål)

Utskilt fra bnr. 2 i 2006 og overdratt til

Trude Camilla Jåvoll Hagen og Jon Jåvoll Hagen 2006—2011. Bygd hus her. De solgte eiendommen til

Linda Marie Møller Hafsås 2011-2013. Linda f.1975 Stokke ,hjelpepleier. Datter av Steinar Hafsås f.1954 og Ellen Marie Gjersøe f.1955 bosatt i Tolsrødveien i Andebu. Linda er gift med Finn Møller f.1972 i Sandefjord ,reisemekaniker.Sønn av Wenche Møller f.1948 og Hans Petter Piglmaier f.1944 ,begge Sandefjord. Barn. 1. Minna Marie Møller f.2010 Andebu.2.Molly Eline Møller f.2010 Andebu.

Marie Askjem Thoresen og Stian Andre Nesholen Thoresen 2013-.

Bruksnr. 49 Tolsrødveien 3A (0,3 mål)

Utskilt fra bnr. 33 i 2007 og solgt til

John-Reidar Pettersen 2007—. John-Reidar kjøpte en av leilighetene i tidligere pensjonistbolig av Andebu kommune.

Bruksnr. 50, Tolsrødveien 3 B (0,4 mål)

Utskilt fra bnr. 33 og solgt til

Morten Skarsholt Hoff 2007—. Morten kjøpte en av leilighetene i tidligere pensjonistbolig av Andebu kommune.

Bruksnr. 51, Lakskjønnveien 96

8.04.2021 - solgt fra Mantas Maciunskas til Jolanta Halastra

Husmenn

Iflg. tradisjonen skal Steinsrønningen ha vært husmannsplass under Tolsrød på kaptein Heidemarks tid (i 1790-åra). Det skulle ha vært en smed som gikk rundt på gårdene og smidde. — Folk har hørt at det før 1890 bodde en husmann der hvor den gamle butikken på Tolsrød ligger, og han brukte jorda der hvor Lars Tolsrød senere bodde (bnr. 5). Dette må vel ha vært den «husm. m. jord» Johannes Olsen, som er oppført under Tolsrød i folketellingen 1875. Han var f. 1838 i Sverige, g. 1867 m. Andrine Marie Olsdtr., f. 1843. Det nevnes 4 barn (1 var d. liten): 1. Hella Andrine, f. 1868 på Hotvedt. 2. Ole Kristian, f. 1870. 3. Hans Johan, f. 1873. 4. Amunda Marthine, f. 1875.