Løverød

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

31 Løverød

Navnet uttales lau'ere. Av lauv «løv» og ruð «rydning».

Løverød var underbruk under Hanedalen helt fram til 1794, da halve Løverød ble solgt til Anders Jørgensen, og det er denne halvdel som utgjør det nåværende, her omhandlede Løverød (gnr. 31). Resten inngikk i Hanedalen, bnr. 2 (s. d.), som siden 1823 følger Sommerstads eiere.

Bålag: Hanedalen, Sommerstad og Rise.

Skylden var fra gammelt 6 lispd. mel og 1 bpd. smør; uforandret i 1667. 1838: 2 ort 7 skill. 1888 og 1904: 1 mark 51 øre.

Husdyr, høyavling og utsæd
  Antall bruk Storfe Ungfe Sauer Høy Utsæd Fold
1820 1 2 1 t havre
1835 1 2 2 2 1/2 t havre,
4 t poteter
1865 1 1 1 13 skpd. 1/2 t hvete,
1/2 t bygg,
6 t havre,
5 t poteter

4
4
3
4

1875 1 Ingen besetning 1/4 t hvete,
1/4 t rug,
1/2 t bygg,
3 t havre,
15 skålpd. grasfrø,
3 t poteter

Matrikulerte bruk

  • 1838: 1
  • 1888: 1
  • 1904: 2
  • 1950: 3

Antall personer

  • 1801: 6
  • 1845: 4
  • 1865 og 1891 ubebodd
  • 1900: 6

Andre opplysninger

  • 1820: Yderlig slett og skarp jord. Fornøden havn. Skog så godt som ingen.
  • 1865: Jorda mest av dårlig beskaffenhet. Mere enn tilstrekkelig havn til besetningen. Skog til husbruk, og av skogsprodukter av gran, furu og bjerk kan årlig selges for 5 ½ spd.


Eiere

Løverød var selveierbruk fra 1794 til 1823, da det ble kjøpt av Halvor Gjein, hvis enke Sibille i 1851 solgte gården til Helge Jørgensen Rise, som i 1877 avhendet Løverød til sønn Nils Kristian Helgesen. I 1896 ble utskilt bnr. 2 (s. d.). I 1898 kjøpte Rikard Olsen Rise resten, bnr. 1, som senere har fulgt eierne av Rise, gnr. 125, bnr. 2 og 3 i Stokke. Løverød bnr. 2 og 3 (se ndfr. disse nr.) har vært selveierbruk.


Brukere

Anders Jørgensen 1794—1805. F. 1759 på Gulli, g. 1787 m. Olea Olsdtr. f. 1755 på Prestegården, d. 1804. Anders og Olea kom hit fra Sommerstad. Barn: 1. Jørgen, f. 1788. 2. Ole, f. og d. 1790. 3. Else, f. 1791. 4. Anne Lisbet, f. 1794. Anders solgte halve bruket i 1802 til Kristen Nilsen, som i 1801 var husmann med jord under Øvre Gjermundrød, men som var f. 1744 på Haslestad i Stokke. Han døde alt 1803, og enken Edel (Ali) Sørensdtr. giftet seg igjen s.å. m. Jon Halvorsen fra Torrestad i Sandar. Denne solgte igjen sin part i 1805 for 250 rdl. til Isak Jakobsen (se ndfr.). Anders satt altså igjen som enkemann med halve Løverød. Det hadde nok gått nedover for ham, for ved skiftet etter hustruen i 1805 var boet fallitt for 192 rdl. Han giftet seg igjen året etter m. Mari Olsdtr. og flyttet til Ø. Gjermundrød, hvor de i 1807 fikk datteren Olea. Anders' gjenværende Løverødpart var i 1805 for 196 rdl. blitt solgt til

Isak Jakobsen 1805—20. Var fra V. Hotvedt, f. 1777, d. 1820. G. 1) 1806 m. Inger Marie Hansdtr. fra Ø. Holtet u. Døvle i Stokke, d. 1809, 27 år gl.; ingen barn. Ved skiftet etter henne viste boet en deficit på 165 rdl. G. 2) 1809 m. Mari Olsdtr. fra Askjem. 3 barn: 1. Jakob, f. 1810. 2. Gunhild Marie, f. 1813, g.m. Anders Larsen Moen u. Holm i Botne, f. 1823 på Ødefjell i Fon. 3. Inger Olea, f. 1815, d. 1903 i Boroa (Berg i Andebu) som enke etter Søren Andersen. Enken Mari giftet seg igjen 1821 m. Nils Andersen fra Hotvedt i Våle, som i 1823 for 500 spd. solgte denne halvdel av Løverød til Halvor Gulbrandsen Gjein.

Eierforholdet videre, se ovfr. under Eiere.

Fram til ca. 1860 hadde nå eierne på Gjein og Rise husmenn i Løverød, og det var visst til tider flere husmannsfamilier samtidig. Kirkebøkene nevner følgende husmenn:

Ole Andersen, g.m. Anne Helliksdtr.; barn f. her: Anders, f. 1825; Anne Kristine, f. 1826 (g. 1855 m. Anders Andersen Prestbyen, f. 1833, de kom til Goli i Sandar); Hans, f. 1832, d. året etter. — Søren Bjørnsen og h. Ingeborg Andersdtr. fikk 1826 sønnen Kristian. — Jørgen Hansen og h. Kirstine Marie Andersdtr. fikk 3 barn her; 1 d. liten, de øvrige var Kristiane f. 1832 og Gullik, f. 1836. — Kristen Hansen og h. Marte Marie Torsdtr.; 1831 datteren Sørine. — Ole Pedersen og h. Marte Olsdtr.; 1834 datteren Inger Martine. — Ole Hansen og h. Anne Knutsdtr.; 1839 datteren Karen Olea; de hadde tidligere hatt gård i Hanedalen (se d.g., bnr. 1). — Andreas Amundsen, f. ca. 1820 på Berg i Andebu, g. 1847 m. Gunhild Sofie Hansdtr., f. 1824 på Holmen u. Herre-Skjelbred; de var husmannsfolk i Løverød rundt 1850, kom senere til Skjeau-Enga og Nes-Bergan, se. bnr. 5, hvor videre personalia finnes). — Hans Olsen og h. Karen Olea Hansdtr. fikk 1853 datteren Hella, d. 1906 på Møyland; ug. De kom senere til Vinnelrød-pl. (s. d., hvor personalia finnes). — Hans Nilsen, g. 1855 m. Berte Sofie Kristoffersdtr.; de fikk her i 1856 sønnen Kristoffer. Hans ble siden husm. i Håv (se bd. III, s. 547, med videre personalia).

Deretter sto Løverød i mange år ubebodd som direkte underbruk under Rise.

I 1896 ble Løverød delt:

Bruksnumre

Bruksnr. 1 (skyld 62 øre),

utgjørende ca. 150 mål skog og noe jord, gikk til Rise, som det senere har fulgt (jfr. ovfr. under Eiere). Resten, se bnr. 2.

Bruksnr. 2 (skyld 75 øre).

Nils Kristian Helgesen Rises enke og arvinger solgte ved skjøte tgl. 1897 for kr. 2000 denne part til

Kristian Løverød og h. Karen Andrea Løverød f. Slettingdalen

Kristian Sørensen 1897-1923. F. 1855 på Solli u. Årholt i Arnadal, snekker, d. 1944; g. 1883 m. Karen Andrea Eriksdtr. Gulli, f. 1853, d. 1915. Hadde tidligere hatt gård i Nordre Slettingdalen (se d.g., hvor familiens andre personalia finnes inntatt). Kristian kjøpte i 1908 også bnr. 3 (s. d.). Ved skjøte tgl. 1923 solgte han bnr. 2 og 3 for kr. 8500 + opphold til sønnen

Einar Løverød 1923—34. F. 1889 i Slettingdalen, snekker, d. 1934. Hadde tidligere bodd i Bergli (gnr. 16, bnr. 14, s. d.). G. 1916 m. Anna Sofie Askjem, f. 1895, d. 1987. Barn: 1. Karin Andrea, f. 1918, d. 2007, g. 1941 m. Ellef Evensen, f. 1912 i Lille-Dal, d. 1968. 2. Kristian, f. 1924, snekker, g.m. Betty Hynne, f. 1925; bopel Løkken (Tolsrød). Etter mannens død solgte enken Anna Løverød bnr. 2 og 3 for kr. 9300 til flg. bruker. Hun giftet seg igjen i 1943 m. trelasth. Carl Georg Eriksen, f. 1907 i Sandsvær, d. 1984; bor Solefall (feste av Andebu pgd.).

Anders Haugberg 1934—47. F. 1906 på Haugberg, d. 1984, hvalf. og gbr., g. 1930 m. Ruth Skjelland, f. 1900 på N. Haugan, d. 1983. Barn: 1. Ragnhild Synøve, f. 1931, g.m. gbr. Kjell Kværne fra Arnadal, f. 1929; bopel Skjelbred i Skjee. 2. Solveig Elina, f. 1932, g.m. sveiser Alf Knapstad, Undrumsdal, f. 1931. 3. Lars Kristian, f. 1934, d. 2015, sveiser, bosatt i Porsgrunn. 4. Aase, f. 1939, g.m. verkstedarb. Hans Fevang fra Sem, f. 1934; bosatt i Sem. Anders Haugberg flyttet i 1947 til Vestre Hotvedt, bnr. 33 og 36, s. d., og solgte Løverød, bnr. 2 og 3 for kr. 19 000 til Trygve Andersen, som året etter for kr. 16 000 (for løsøre og redskap kr. 3000) solgte videre til

Lauritz Skjelbred 1948—61. Hadde en tid vært forpakter på N. Gjermundrød. Personalia, se Berg i Høyjord, gnr. 85, bnr. 5. Flyttet i 1961 til Hedrum og solgte s.å. Løverød bnr. 2 og 3 til Lars Hanedalen (se d.g., bnr. 1). Skjelbred bor nå på Soltun (Trevland).

Bnr. 2 og 3 har en samlet matrikkelskyld på 89 øre. Gården har 40 mål jord og 50 mål skog, mest barskog, og beliggende nord og øst for husene. Inngjerdet hage med frukttrær og bærbusker, et større bringebærareal.

Bebyggelse: Framhus bygd ca. 1890, uthus, bryggerhus med ved- og redskapsskur, potetkjeller, hønsehus. Ny vannledning lagt 1953.

Besetning (ca. 1950): 1 hest, 2 kuer, 3 ungdyr, 2 griser, 15 høns. Avling: 10 t hvete, 10 t havre, ca. 70 t poteter.

Gårdstunet utskilt med bnr. 4 i 1962, jord og skog sammenføyet med Hanedalen, gnr. 30, bnr. 1 i 1980.

Bruksnr. 3, Løverødløkka (skyld 14 øre).

Utskilt fra bnr. 1 i 1906 og i 1908 av Rikard Olsen Rise for kr. 335 solgt til Kristian Sørensen (personalia, se bnr. 2). Har senere fulgt bnr. 2 (s. d.).

Sammenføyet med Hanedalen, gnr. 30, bnr. 1 i 1980.

Bruksnr. 4 (skyld 0,02 øre) 2,5 mål.

Tun utskilt i 1962 fra bnr. 2, og solgt til

Olga Miltona Kortgård 1962-67. F. 1911 på Island, d. 1994. G. 1937 i Borre m. Engebret Kortgård, f. 1900 i Ål i Hallingdal, d. 1974. Engebret Kortgård forpaktet Åsen noen år (gnr. 19). Barn: 1. Ole f. 1938, d. 1989. 2. Tor Martin f. 1943, d. 2003. Hun solgte i 1967 til

Oddvar Kåre Lund 1967-83. F. 1932 i Røyrvik, Nord-Trøndelag, d. 2011 i Andebu. Verkstedarb. på A/S Varmluft fra 1969. Gift, fem barn. Bygde nytt bolighus i 1970. Lund solgte i 1983 til

Ragnhild og Knut Halvorsen 1983-2020. Ragnhild Halvorsen, f. 1945 i Gloppen, helsefagarbeider, dtr. av Solveig og Einar Kandal. Knut Halvorsen, f. 1942 på Hamar, d. 2019, lærer, sønn av Marie og Håkon Halvorsen. Barn: 1. Haakon, f. 1971 i Tønsberg. 2. Solveig Marie, f. 1976 i Andebu, gift Terjesen.

Marit og Fredrik W. Nagel-Røkholt 2020-.