Honerød

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

88. Honerød

Navnet, som uttales ho'nere, skrives 1575 Hunnerudt, 1667 Honnerøed, 1711 Hunnerød, 1801 og senere Honerød. Ifølge Rygh N G må den opprinnelige form være Hunaruð, hvor første ledd er et gammelt mannsnavn Húni. Navnet Honerød finnes også på Tjøme.

Bålag: Aulesjord, Hundsrød og Skaug.

Skylden. Honerød var ødegård, og den gamle skyld, 1 ½ bpd. smør, forble uendret ved matrikuleringen i 1667. 1838: 2 daler 4 ort 18 skill. 1888 og 1904: 5 mark 83 øre.

Husdyr, høyavling og utsæd
  Antall bruk Hester Storfe Ungfe Sauer Svin Geiter Høylass Utsæd Fold
1657 1 1 5 1 6 2
1667 1 1 4 2 6 16 Sår 4 t,
trær 1 t
1723 1 1 5 3 12 1 skj. bl.korn,
4 t havre
1820 1 1 4 3 t havre
1835 1 2 4 4 ½ t bygg,
6 t havre,
3 t poteter
1865 2 1 8 1 119 skpd. ⅜ t hvete,
½ t bygg,
7 t havre,
6 ½ t poteter
6
8
4
5
1875 2 3 6 1 2 1 ½ t bygg,
9 t havre,
6 t poteter

Matrikulerte bruk.

 • 1838: 1
 • 1888: 3
 • 1904: 3
 • 1950: 4

Antall personer.

 • 1711: 3
 • 1801: 8
 • 1845: 9
 • 1865: 3
 • 1891: 14

Andre opplysninger.

 • 1661: Skog til brenne og gjerdefang.
 • 1667: Skog til noe smått sagtømmer av furu og gran. Intet rydningsland. Har humlehage.
 • 1723: Skog til husfornødenhet og noe smålast. Fehavn hjemme. Jordarten grunn og kjøllendt.
 • 1803: Jordarten skarp. Skog til gjerdefang og brenne. Havn må leies.
 • 1820: God skog, ubetydelig til salg. I tålelig drift.
 • 1865: Jorda av over middels beskaffenhet; det ene bruk (det som da var underbruk under Store-Dal) dårlig dyrket, det andre alminnelig. Tilstrekkelig havn. Vanskelig adkomst til vei, langt til sjø og avsetningssted. Av gran og furu kan årlig selges skogsprodukter for tils. 13 spd.

Honerød var ¼ dragonkvarter fra ca. 1750.Eiere

I Pouel Huitfeldts stiftsbok fra 1575 står Honerød oppført som tilhørende Andebu prestebord, dvs. landskylden inngikk i sogneprestens inntekter. Gården tilhørte prestebordet helt til 1845, da oppsitteren fikk kjøpt den og ble selveier. Se videre under Brukere.

Brukere

Oppsitterne nevnes ikke i de eldste skattelistene, vel fordi gården var benefisert gods.

Ole døde her 1624. Neste leilending var Borger Larssøn fra Åsen i Andebu. Han bodde her til først i 40-åra, da han flyttet hjem og overtok Åsen. Etterfulgtes av Paul Olssøn, som visstnok kom hit fra Søndre Kleppan. Hans far døde her i 1663. Paul ble i 1666 stevnet til tinget av Kristianiaborgeren Jørgen Møller for 2 rdl., som han skyldte for 1 t bygg. Paul svarte at han «aldri hadde handlet med førnevnte Jørgen». Men derimot ble det hevdet at det var riktig innført i regnskapsboken, «saa han dertil bør at svare och betaile». Paul bodde her helt til 1690 og var da ca. 85 år gl. Fikk 3 barn i tiden 1644—49. Fra ut i 1690-åra og fram til 1724 er Kristen Andersen oppsitter. F. 1664 på Sjue, d. 1729, g.m. Tora Asgautsdatter fra Hvitstein i Fon. Datteren Aslaug f. 1697. Kristen og broren Peder Andersen eide ca. 1700 Ilestad (se d.g.), som de solgte igjen 1707 til Lars Augrimsen Valmestad for 200 rdl. Kristen kjøpte s.å. halve Hvitstein i Fon for 75 rdl. Selv om han var leilending, var han åpenbart en velstående mann. I 1725 gir presten Michael Crøger bygselseddel til Kristens svigersønn

Gulbrand Andersen 1725-67. F. 1695 på Store-Dal, d. 1768. G. 1) m. Asle (Aslaug) Kristensdatter, f. 1697, d. 1755. De fikk 10 barn, hvorav flere døde små. Sønnen Anders, f. 1724, ble g.m. en enke på Nedre Nøklegård i Nykirke og overtok gården der. Rasmus, f. ca. 1727, tok over etter faren, se ndfr. Datteren Gunhild, f. 1731, ektet 1768 Rasmus Hansen, uvisst hvorfra. Kirstine, f. ca. 1732, ektet 1760 Jakob Nilsen Vestre Hotvedt i Andebu. G. 2) m. enken Lisbet Mortensdatter fra Barnes i Vivestad, d. 1774, 65 år gl., ingen barn. Gulbrand skjøt 1744 en voksen ulv. Ved skiftet etter ham sto boet i brutto 35 rdl., netto 15 rdl. I 1752 fikk sønnen Rasmus bygselbrev av sogneprest Peder Crøger på halve Honerød og i 1767 også på den annen halvpart.

Rasmus Gulbrandsen 1767 (1752)-85. F. ca. 1727, d. 1798 på Kråkere på Tjøme, g. 1752 m. Ingeborg Andersdatter Aulesjord, f. 1727, d. 1803 på Tjøme. 7 barn, hvorav 3 døde små; de øvrige var: 1. Anders, f. 1758, g. 1787 m. Malene Andersdatter Kråkere på Tjøme, f. 1760; Anders overtok en part av Kråkere. 2. Katrine, f. 1760. 3. Gulbrand, f. 1767. 4. Jens, f. 1770. Neste leilending er

Halvor Halvorsen 1785-1810. F. 1768 i Gjerpen, Telemark, d. 1810, 41 år gl., (personalia, se bruk 2 i Svindalen). G. 1787 m. sitt halvsøskenbarn, Ingrid (Inger) Sørensdatter, f. 1755 på Nordbø i Hjartdal, d. 1813, 56 år gl. (Torjus Sørensen Rolighet, Halvor Sørensen Store-Dal og Torger Sørensen Nes er hennes brødre). 4 barn, hvorav bare 1 vokste opp: Kirsti, f. 1794, se ndfr.

Jakob Sandersen (Aleksandersen) 1811-21. F. 1789 på Prestegården, d. 1833 på Sukke i Fon. G. 1) 1810 m. datter av foregående bruker, Kirsti Halvorsdatter, f. 1794, d. 1813; de fikk en datter, som døde som spebarn. G. 2) 1814 m. Oline Kristensdatter fra Sukke i Fon, f. 1796, d. 1875 på Kleiva i Våle. 7 barn, hvorav 6 vokste opp: 1. Andreas, f. 1817, d. 1878 på Fon-Sætra, g. 1841 m. Kirsten Andrea Guttormsdatter fra Nordre Holtung, f. 1822; de bodde på Sukke i Fon. 2. Kristen, f. 1820, ektet 1851 enken Karen Olea Olsdatter på Haga i Fon og bodde der. (De følgende barn f. på Sukke i Fon:) 3. Inger Kirstine, f. 1823, g.m. Samuel Olsen, Vestre Kile i Ramnes. 4. Karen Andrea, f. 1826, g.m. Anders Larsen, Østre Bakke i Våle. 5. Maren Olea, f. 1828, g.m. Nils Knudsen, Vestre Kile. 6. Andrine Mathea, f. 1831, g.m. Nils Olsen, Vestre Borge i Våle. Jakob Sandersen flyttet til Sukke i Fon og Honerød ble av presten Faye bortbygslet til

Kristoffer Kristensen 1821-51. F. 1787 på Berg i Høyjord, d. 1865, g. 1813 m. Idde Kristensdatter Vestre Hallenstvedt, f. 1792. De hadde først en tid hatt gård på V. Hallenstvedt. 10 barn, hvorav 4 døde små; de øvrige: 1. Anne Tonette, f. 1814, g. 1839 m. Ole Brynildsen, f. 1812 på Gavelstad i Lardal. 2. Elen Sofie, f. 1816, g. 1839 m. Abraham Nilsen, f. 1805 på Nes i Høyjord. 3. Karen Kristine, f. 1822. 4. Elen Marie, f. 1824, g. 1848 m. Jakob Borgersen fra Lindsholm i Lardal. 5. Mathias, f. 1832, se ndfr. 6. Karen Andrea, f. 1835, g. 1862 m. Kristian Sørensen, f. 1833 på Valle i Ramnes; bodde i Tønsberg, I 1846 ble fraskilt bnr. 2 (s.d.) og i 1851 bnr. 3 (s.d.).

Bruksnumre

Bruksnr. 1, «Søistua» (skyld mark 1,60)

I 1851 solgte Kristoffer resten av gården til sønnen Mathias Kristoffersen, som døde ugift 1854, 22 år gl., og faren Kristoffer, som arvet ham, solgte s.å. til Jakob Olsen Store-Dal (se d.g., hvor personalia finnes). Denne hadde i 1851 også kjøpt bnr. 3, og han drev de to partene som underbruk til 1874, da han ved makeskifteskjøte solgte dem til

Torger Ellefsen 1874-79. F. 1846 i Einarsrød, g. 1874 m. Elen Olea Hansdatter, f. 1846 på Vestre Høyjord. De bodde senere på Hynne og på Tuften i Vivestad. Barn: 1. Hans, f. 1874. 2. Karen Marie, f. 1876. 3. Maren Sofie, f. 1878. 4. Ellef, f. 1881 på Hynne, g. 1914 m. Klara Elise Karlsdatter Haukli i Borre, f. 1883. 5. Mathias, f. 1884. 6. Kristoffer, f. 1886 på Tuften. Ved auksjons-skjøte av 1879 ble bnr. 1 og 3 solgt til

Johan Sørensen 1879—1938. F. 1849 på Berg i Andebu (Boroa), d. 1938. G. 1878 m. Elen Olea Mikkelsdatter Holt, f. 1849, d. 1930. Barn (som nå alle er døde): 1. Mathias, f. 1879, formann på en fabrikk i Odda og gift der. 2. Inga Karine, f. 1881, g. 1910 m. Johan Kristian Larsen, Nordre Basberg i Slagen, f. 1885 på Rom. 3. Karen Olea, f. 1883, g. 1916 m. maskinarb. Johan Patrik Pedersen, Borre, f. 1885 i Sverige. 4. Elise Martine, f. 1885, husbestyrerinne og budeie, ugift. 5. Søren, f. 1887, trappesnekker i Tønsberg. Hustruen var fra Kroken i Lardal. 6. Ole, f. 1889, gård- og skogsarb., bodde på Honerød, ugift. 7. Ragna Marie, f. 1892, var husbestyrerinne hos en gammel mann på Sem. I 1938 ble bnr. 1 og 3 ved skjøte fra Sandar skifterett på vegne av Johan Sørensens og avdøde hustrus dødsbo solgt til

overrettssakfører Yngvar Hvistendahl, Tønsberg 1938—40. Ved ektepakt av 1940 mellom Hvistendahl og h. Isabel Fraser Hvistendahl ble bnr. 1 og 3, med løsøre verdsatt til kr. 37 000, overført til hustruen som hennes særeie.

Isabel Fraser Hvistendahl 1938—58. F. 1896 i Skottland, g. 1926 m. overrettssakfører Yngvar Hvistendahl. Barn: 1. Mary Elisabeth, f. 1928. 2. Yngvar, f. 1929. 3. Erik, f. 1934. 4. Harald, f. 1941.

Bestyrere (forpaktere) har i familien Hvistendahls eiertid vært: Harald Skogly, Halvor Hem, Andersen (dansk), Larhøj (dansk), Simonsen (fra Kongsberg), Karen og Ole Honerød. Isabel Hvistendahl solgte gården i 1958 til

Kristen Kirkevold 1958—61. F. 1911 i Ramnes, g.m. Astrid Kristine Nordskaav, f. 1916. Barn: 1. Kristoffer Kato, f. 1942. 2. Frank Oskar, f. 1951. I 1961 ble gården kjøpt av

Anders Tjugum. 1961—90. F. 1904 i Skoger, og Ruth Hedvig Tjugum, fra Oslo, f. 1912. Anders Tjugum er amerikansk statsborger og var tidligere i en årrekke farmer i Montana. Se egen omtale under kategori: Personer på hovedsiden. Solgte 12.07.1990 til

Honerød bnr.1 og 2, kart etter Skog og landskap NIBIO.Nordistua på Honerød.

Oddmund Viker. 1990—2014. F. 1964 Drammen, agronom og bonde, spesielt interessert i jakt, fiske og friluftsliv, gift m. Jorun Reistad Viker, f. 1966 Drammen, miljøarbeider. Barn 1. Eyvind Viker. f. 1989 Tønsberg, sambo m. Anne May Rognlien, f. 1991, bosted Honerød, 2. Håvard Viker, f. 1991 Tønsberg, lastebilmekaniker, sambo m. Charlotte Marie Ringsrud Hansen, f.1993, student, bosted Honerød/Fjellstad. Solgte 04.11.2014 til

Eyvind Viker. 2014— . F. 1989 Tønsberg, mekaniker, samboer 2012 m. Anne May Rognlien, f. 1991, datter av Heidi og Tom Rognlien fra Larvik. Barn 1. Linnea Rognlien Viker, f. 2013 Tønsberg, 2. Daniel Rognlien Viker, f. 2016 Tønsberg. Eyvind Viker driver eget enkeltmannsforetak på gården.

Bnr. 1 og 3 har en etter opprinnelig bygdebok samlet matrikkelskyld på mark 3,09. Gården har 88 mål innmark og 196 mål skog. To våningshus, ett glt., ombygd 1938, ett bygd 1939, uthus bygd 1928; videre fins vedskjul, redskapshus, grisehus og hønsehus. Besetning (ca. 1950): 2 hester, 6 kuer, 1 okse, 4 ungdyr, 2 griser, 25 høns.

Oppdatering 2018 Bruksnr. 1 (552 mål)

Oddmund Viker kjøpte i begynnelsen av 90 tallet både bnr. 1 og bnr. 2 slik at ca. 200 mål skog og ca. 75mål jord ble lagt til bnr. 1.

 • Bygninger : Våningshuset ble restaurert i 2006. Driftsbygning på 300 m2 ble satt opp i 1993. Skilte ut tomt i 2014 og bygde hus på bnr. 7, Honerødveien 13.
 • Drift : Oddmund Viker forpaktet fra 1985- 1989. Startet med melkeproduksjon fra 16 kuer og slaktegrisproduksjon i 1986. Års-slakting 600 gris og 1800 høner. Eyvind Viker drev med sau og slakt av lam fra 2014, og startet med ammekuer fra 2017.

Bruksnr. 2, «Nordistua» (skyld mark 2,70)

Fradelt 1846 fra det samlede Honerød og s.å. av Kristoffer Kristensen solgt til

Andreas Kristoffersen 1846-1905. F. 1823 på Aulesjord, d. 1905. G. 1) 1845 m. Tale Kirstine Klausdatter, f. 1822 på Vestre Høyjord, d. 1871; ingen barn. G. 2) 1872 m. Maren Lovise Kristiansdatter, f. 1853 på Kleppan, d. 1910. 5 barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Elen Sofie, f. 1873, g. 1900 m. sjømann Hans Kristian Andreassen, f. 1868 på Nes-Bergan, d. 1902 på hvalfangst. 2. Inger Karine, f. 1876, g.m. Ole Kristian Olsen Sjue, f. 1865. 3. Mina Andrine, f. 1878, g. 1902 m. sjømann Hans Kristian Olausen Skaug, f. 1881. - Andreas var medlem av Andebu Sparebanks forstanderskap 1870-92. Hans enke og arvinger solgte i 1907 bnr. 2 for kr. 6 000 til

Nordistua på Honerød

Albert Olausen 1907—14. F. 1881 på Kleppan, g. 1904 m. Elen Sofie, f. 1873, datter av foregående bruker (enke etter Hans Kristian Andreassen). Albert, som også var skomaker, flyttet i 1914 til bnr. 2 på Vestre Høyjord (s.d., hvor ytterligere personalia finnes) og solgte Honerød s.å. for kr. 13 000 til Anton Kjæraas (hans personalia, se under Heimdal, gnr. 73, bnr. 4). Denne solgte i 1917 videre for kr. 14 500 til Henrik L. Næss (personalia, se Østre Høyjord, gnr. 80, bnr. 1). Han avhendet gården igjen 1919 for kr. 20 000 til Nils H. Skjauff (personalia, se Prestegården, gnr. 79, bnr. 1). Han solgte videre s.å. for samme pris til

Ole og Borghild Bøen, Honerød

Ole Bøen 1919—60. F. 1889 på Bøen (Ulebakken), g.m. Borghild Lovise Berg, f. 1892 på Nedre Berg i Lardal, d. 1977. 2 adoptivbarn (søsken): 1. Sverre Bøen, f. 1921 i Oslo, major i infanteriet i Bergen, g.m. Signe Sivertsen fra Bergen, f. 1922. 2. Eva Bøen, f. 1924, g.m. Arnold Sivertsen, se ndfr. Ole Bøen er kjent som en dyktig tømmermann. Det var han som ledet byggearbeidet ved restaureringen av Høyjord stavkirke, og han foresto også flyttingen og nyoppsettingen av Hynnestua, som nå står på Fylkesmuseet i Tønsberg (se Kulturbindet, s. 330—32 og 398—99). Han har skåret et vakkert krusifiks, som henger i Høyjord stavkirke. Borghild Berg var i to perioder medlem av menighetsrådet og formann i Hedningemisjonen i 17 år. — Fra bnr. 2 ble i 1924 utskilt bnr. 4, «Fjellstad» (s.d.) Ole Bøen solgte gården i 1960 til datter og svigersønn

Eva og Arnold Sivertsen 1960—91 . Sistnevnte f. 1920 i Bergen, g.m. Eva Bøen, f. 1924 i Oslo, adoptivdatter av Ole Bøen. Barn 1. Terje Tallaug Sivertsen f: 1953. 2. Tone Tisthammer, f: 1955, g.m. Tom Tisthammer, ekteskapet oppløst. Deres barn: 1. Fredrik Tisthammer, f: 1985. 2. Anders Tisthammer, f: 1988.

02.05.1991 - Solgt til Oddmund Viker.

04.11.2014 - Solgt til Eyvind Viker.

Bnr. 2 har 80 mål jord og 200 mål skog, mest gran og furu. Et skogstykke, «Hestehagen», ligger på østsiden av innmarken, resten av skogen vestenfor den. Skogen benyttes også til havn. Inngjerdet hage med epletrær og bærbusker. Grønnsaker til husbehov. Humlehage; ennå er det en god del humleplanter som slynger seg opp langs hønsegården. Grasfrø avles til gårdens behov.

Tidligere var det utvei også mot Hundsrød og fram til Bøen-saga. Den andre utveien gikk forbi vestre Skaug fram til den gamle bygdeveien. Den nåværende utvei ble bygd ca. 1902. Gården hadde tidligere sag sammen med Aulesjord (se d.g.). Det har ikke vært seterdrift på gården i eldre tid, men under 2. verdenskrig bygde Ole Bøen seter for sin svoger, Bertrand Berg i Lardal. Den ble satt opp i Eikedalen, i hans skog, og somrene 1942—46 lå de med besetningen på denne setra fra begge gårder. Det er kløvvei dit, ca. 2 timers gange.

Glt. framhus, restaurert i 1939, nytt bryggerhus, ved- og vognskjul bygd 1924, stabbur 1947, alt utført av eieren selv. Gravd ca. 3500 m grøft og nydyrket 4 mål.

I 1950 var besetningen nesten dobbelt så stor som 30 år tidligere. Det var innlagt vann i framhus og uthus før 1919; i 1937 måtte legges inn helt nytt anlegg. Det var tidligere hestevandring på gården; i 1939 ble kjøpt elektrisk motor. Treske- og rensemaskin, som eides alene, ble brukt ennå i 1950.

Antikviteter: Gl. utskåret trefigur. Krumkakejern fra 1700-tallet.

Marknavn i innmarken: Fjelløkkæ, Langløkkæ, Knutemyræ, Knutevennæ, Veslevennæ, Båhus (østre og vestre), Grindestykket, Askåker, Vøllen; i utmarken: Kringlefjell, Hestehagæn, Svartelægdæ, Djupedæl.

Besetning (ca 1950): 2 hester, 5 kuer, 2 ungdyr, 2 slaktegriser, avlspurke og salg av smågriser, 25 høns. Avling: 10 t hvete, 25 t havre, 80 t poteter, 4 000 kg kålrot og turnips.

Oppdatering 2018 Bnr. 2.

 • Ble i 1991 lagt til bnr. 1.

Bruksnr. 3 (skyld mark 1,49)

Utskilt 1851 fra bnr. 2 (s.d.) og av Kristoffer Kristensen s.å. solgt til Jakob Olsen Store-Dal (se d.g., hvor personalia finnes), som siden 1846 også eide bnr. 1. Jakob drev bnr. 1 og 3 som underbruk. Bnr. 3 danner senere en enhet sammen med bnr. 1 og har samme eiere som dette.

Bruksnr. 4, Fjellstad (skyld 2 øre)

Utskilt fra bnr. 2 i 1924 og av Ole Bøen solgt til svogeren Borger T. Berg, Lardal. Etter dennes død ble parten i 1935 for kr. 4 000 solgt til datteren Olga Berg, som i 1972 overdro den til brorsønn Bjørn Berg, Lardal.

06.08.1985 - Overdratt til Ben Wiik.

26.01.2009 - Solgt til Elin Marie Vang.

08.11.2013 - Solgt til Håvard Viker. F. 1991, lastebilmekaniker, spesielt interessert i bil og jakt, sønn av Oddmund og Jorun Viker, ref. bnr. 1, sambo 2014 m. Charlotte Marie Ringsrud Hansen, 1993 Fredrikstad. Barn 1. Maja Maria Ringsrud Viker, f. 2016 Andebu.

4.08.2021 - solgt til Tor-Atle Endresen Hov

Bruksnr. 5, Borgen - Honerødveien 12 (5,20 mål)

03.03.1958 - Utskilt fra bnr. 1 av Hvistendal for Isabel Fraser

20.des.1974 - Overdratt til Erik T. F. Hvistendal

28.09.1990 - Overdratt til Sverre Knutsen

26.04.1996 - Overdratt til Toril Ragni Solheim og Ragnar Solheim

Bruksnr. 5, Seksjon 1 - Honerødveien 10

27.01.2006 - Solgt fra Torill Ragni Solheim til Bente Gro H Ellingsdalen

03.12.2008 - Overdratt til Asborg Margrethe Hernes

Bruksnr. 5, Seksjon 3 - Honerødveien 12

Bruksnr. 5, Seksjon ? - Honerødveien 14

Bruksnr. 6, Honerød - Honerødveien 15, Nordistua, (4,63 mål)

I 1991 solgte Arnold og Eva Sivertsen jorda og skogen til Oddmund Viker. Husene med 4,63 mål tomt fikk nytt br.nr. 6 og solgt til Anders Gjøs og Hilde Regine Bjørnsen. De solgte i 1995 eiendommen til elektrotekniker Hans Thollef Bergan, f: 1957 i Horten, foreldre John og Magnhild Camilla Bergan. Gift i 1982 m. hjelpepleier Wenche Lisbeth Bergan, f: 1954 i Sandefjord. Foreldre Karsten og Anne Nilsen. Barn: 1. Charlotte Bergan, f: 1983, samboer m. Jo-Idar Sponås, f: 1977 i Drammen. 2. Andre Bergan, f: 1987 i Andebu. G.m. Katrine Riis Bergan. 3. Camilla Bergan, f: 1987, samboer m. Torstein Martinsen Rothli, Porsgrunn. Nåværende eier har etterisolert, bytta panel og nye vinduer.

Bruksnr. 7, Honerød - Honerødveien 13, (1,0 mål)

04.11.2014 Solgt fra Oddmund Viker

02.03.2017 Overdratt til Jorunn Reistad Viker og Oddmund Viker

Husmenn

Det er idag ingen tradisjon om husmannsplasser i Honerød. I 1835 nevnes dog husmann Ole Hansen, g.m. Anne Jakobsdatter; de får nevnte år sønnen Hans Jakob. Kildene nevner ikke andre husmenn her.