Skogdalen

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk


129. Skogdalen

(skyld 72 øre)

Navnet uttales skau`dæln.

Utskilt 1840 fra to bruk (Lnr. 80 og 81) på Søndre Hellenes i Hvarnes, tilhørende henholdsvis Nils Jakobsen og Ole Jakobsen. I panteregistret heter det at Skogdalen etter skyldsetningen «skal være solgt» til Torger Olsen uten at denne har ervervet tinglyst hjemmel; salget har vel da foregått ved kjøpekontrakt.

Torger Olsen 1840—ca. 59. F. 1800 i Søndre Slettingdalen, sønn av Ole Torgersen (fra Ådne) og Marte Nilsdatter. Torger bodde imidlertid ikke i Skogdalen, men i Vestre Nøklegård (Øvre Heia), s. d., hvor hans og familiens personalia finnes. Torger flyttet i 1859 med familien til Jåberg i Sandar. Omtrent ved den tid må han ha solgt Skogdalen — vel ved kjøpekontrakt, da skjøte ikke er registrert — til halvbroren

Skogdalen, bnr. 1 Gårdskart etter NIBIO.

Ole Johannessen ca. 1859—96, som nå flyttet inn her. F. 1820 i Søndre Slettingdalen, sønn av husmann Johannes Johannessen og Marte Nilsdatter (som i sitt 1. ekteskap hadde vært g. m. Ole Torgersen, ovennevnte Torger Olsens far). Ole ektet 1855 Pernille Marie Sørensdatter, f. i Nomme-Sætra 1829; hennes foreldre var husmann Søren Torstensen og Idde Sjursdatter (om dem, se Nomme, gnr. 128, bnr. 6). Barn: 1. Inger Sofie, f. 1855, gift på Brensrød i Skjee. 2. Johan Martin, f. 1857, sjømann. 3. Hella Andrea, f. 1859, g. m. Jens Hansen Heia. 4. Edvard, f. 1862, reiste ut. 5. Anders Mathias, f. 1864, reiste ut. 6. Anne Tonette (Annette), f. 1868, kom til Fransrønnmgen i Andebu. Ole Johannessen døde 1896, enken Pernille Marie Sørensdatter i 1900. Ved skjøte av 1902 fra skifteforvalteren i deres bo på vegne av hjemmmelshaverne Thor Hvitstein, Abraham J. Hvitstein, Jørgen T. Heia, Hans G. Holmene og Mathias M. Gjelstad, ble Skogdalen for kr. 1825 solgt til kammerherre F. W. Treschow, og eiendommen har senere vært i Treschow-familiens eie. Siden Pernille døde har det ikke bodd folk i Skogdalen.

Skogdalen ligger ca. en halv times gange i vestlig retning fra Snappen. Eiendommen består vesentlig av skog; arealet sies å være på ca. 800 mål. Innmarken skal tidligere ha vært ca. 24 mål, iflg. oppgave fra Treschow. Av husene står nå bare tuftene igjen. Innmarken ble tilplantet med skog ca. 1920.

I 1865 holdt Ole Johannessen 2 kuer og 4 sauer, og han sådde 1/8 t bygg, ½ t havre og 1 t poteter. I 1875 har han 2 kuer og 2 ungnaut og sår ½ t havre og 2 t poteter.