Innledning til den digitale bygdeboka

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

FORORD 2008 (Digitalutgaven) Andebu har vært en foregangskommune for utgivelse av bygdebøker. I 1905 fikk Andebu sin første bygdebok. Den ble skrevet av Lorens Berg. Og den ble en mal for en rekke bygdebøker i Norge. På 1970-tallet fikk Andebu tre nye bygdebøker. Redaktør for disse var Arne Gallis.

Bygdebøkene fra 1970-tallet føyde seg inn i en tradisjon av bygdebøker med kulturbind og egne gårds- og slektshistorier. Andebus bygdebok ble samlet i tre bind: Kulturbind, gårds- og slektshistorie for Høyjord og Kodal sogn, og gårds- og slektshistorie for Andebu sogn. Gjennom 30 år har Andebu bygdebok vært interessant lesing og et nyttig oppslagsverk for lokalhistorikere og slektsgranskere. Disse tre bygdebøkene representerte kvalitet og en solid videreføring av Lorens Bergs arbeid.

Lorens Berg-stiftelsen kan nå, takket være en bevilgning fra Andebu kommune, presentere en digitalisert versjon av bygdebøkene fra 1970-tallet.

Stiftelsen har, takket være gaver fra Andebu sparebank og Andebu brannkasse, ambisjoner ut over dette. I løpet av de kommende årene skal vi presentere ny lokalhistorisk litteratur. Målet er å utgi ei ny bygdebok for Andebu. Den skal ta med seg arven fra Lorens Berg og bygdebøkene fra 1970-tallet. Samtidig skal den sette dagens Andebu-samfunn i en mer helhetlig sammenheng. Hvorfor er Andebu i 2008 slik det er? Det er svaret vi ønsker å gi deg.

De digitaliserte bygdebøkene du nå kan lese er resultatet av godt håndverk fra mange andebusokninger fra 1940-tallet og fram til 1982. Med dagens teknologi kan vi finne feil i det som ble samlet og systematisert for tretti år siden. Det er allikevel verd å lese, og det er et godt grunnlag for dagens lokalhistoriske arbeid i Andebu.

Andebu har landets eldste bevarte kirkebok. Andebu har to generasjoner av solide bygdebøker. Andebu er i ferd med å flytte lokalhistorien inn i den digitale tidsalder. Dette er et skritt på den veien. Gratulerer!

Lars Harald Alstadsæter

lokalhistoriker

Lorens Berg-stiftelsen