Furuholmen og Nesengen

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

24. Furuholmen og Nesengen

Furuholmen og Nesengen hørte tidligere til Stokke tinglag, og ble først ved resolusjon av 14/5 1864 overført til Andebu. Vi tar imidlertid her med hovedtrekkene av de to bruks historie også før den tid.

Begge lå fra gammelt under Buar i Arnadal, som igjen lå under Fossnes. Buar ble visstnok ikke ryddet før først på 1600-tallet. I 1630 skal Erik Askjem ha brukt Nesengen. I 1706 sies Furuholmen og Nesengen å være «engestykker» under Buar. Men snart blir de betenget som husmannsplasser. I de første tiår av 1700-tallet synes Buar, Buarjordet, Furuholmen og Nesengen samlet å ha vært brukt av én og samme husmann; i 1700 Jakob Gulbrandsen, i 1729 Helge Halvorsen.

Furuholmen ble i slutten av 1700-tallet og fram til 1809 brukt av husmennene på Buar, bortsett fra en del som ble drevet av husmannen i Nesengen, Ketil Svendsen. Se videre bnr. 1.

I Nesengen døde 1750 Fredrik Andersen, 56 år gl. Han hadde en sønn Erik, om hvem det i 1748 heter at han er «gevorben soldat».

Ca. 1760 må det ha bodd to familier her. Den ene er Kristoffer Olsen med sin hustru Viveke Larsdatter; de fikk 1762 sønnen Lars. Må ha flyttet vekk ganske snart.

Den andre en Ketil (Kittil) Svendsen, visstnok en innflyttet døl, som er husmann her fra ca. 1760 til 1809, da han døde, 89 år gl. G. 1753 m. Anne (Ane) Olsdatter fra Stigen (Døvle), d. 1807, 84 år gl. De hadde først vært på Askjemplassen noen år. 9 barn, hvorav 4 døde små; de øvrige var: 1. Sibille, f. 1753, g.m. Hans Andersen på pl. Janholt, Konnerud. 2. Anne Tonette (Antonette), f. 1754, g. 1782 m. Abraham Ellefsen, f. 1760 på Møyland; de ble husmannsfolk i Pipenholt (Nordre Trollsås), s. d. 3. Gunhild, f. ca. 1758, d. 1790, ug. 4. Mari, f. 1760, g. 1790 m. em. Johannes Olsen; de kom til Elta u. Huflåtten i Arnadal. 5. Svend, f. ca. 1767, d. tidlig. Ketil brukte også en del av Furuholmen. Han hadde på slutten en fostersønn, Isak Larsen, brorsønn av hustruen Anne. Boet etter Ketil viste 25 rdl. netto.

I 1809 solgte eieren av Buar (og Fossnes) Kristian Rikard Nygaard, Furuholmen og Nesengen til Hans Pedersen Øvre Gjermundrød; se ndfr., henholdsvis bnr. 1 og bnr. 2. Skylddeling ble holdt 18/9 1809, og de to utskilte parter ble vurdert å utgjøre ¼ av hele Buar, dvs. 7 skinn, hvorav Furuholmen ble satt til ⅔ ( 4 ⅔ skinn) og Nesengen ⅓ (2 ⅓ skinn).


Bruksnr. 1, Furuholmen (skyld 60 øre)

Eiere og brukere

Hans Pedersen Gjermundrød (personalia, se Ø. Gjermundrød) hadde Furuholmen 1809—12. Deretter gikk bruket flere ganger i handelen; de følgende eiere var:

Kristoffer Mathiassen Solli (Sandar) 1812—14, Mikkel Bentsen 1814—15, personalia, se Svindalen (de to siste hadde også Bruk 2 på Øvre Gjermundrød), deretter Søren Reiersen, som i 1819 solgte Furuholmen til Hans Olsen Buar og Kristoffer Pedersen Dyrsø. Disse solgte i 1823 videre til Helge Olsen Nordby, som bor her iallfall til ut i 40-åra. G.m. Karen Knutsdatter. Barn f. her: Else Marie, f. 1824, Kristian, f. 1826, Martin, f. 1829. Kristian ble konfirmert her 1842. I 1825 solgte Helge et jord- og skogstykke, ca. ¼ av eiendommen, til Jakob Simensen, som kom hit fra Sukke i Andebu (s. d., hvor personalia finnes). Han og hustruen Helvig Mortensdatter (de hadde visst ingen barn) bodde her lenge utover; Jakob d. 1859, 70 år gl., og Helvig 1869, 86 år. Jakob var bror av Nils Simensen i Nesengen (se bnr. 2). Ca. 1860 blir Furuholmen kjøpt av

Gullik Olsen ca. 1860—1909. Var fra Husland i Flesberg, Numedal. F. 1830, d. 1909, tømmermann, g.m. Maren Sofie Kristoffersdatter, f. 1827 i Arnadal, d. 1891. Barn: 1. Johan, f. 1861, se ndfr. 2. Hella Olava, f. 1863. 3. Ole Kristian, f. 1867. Etter Gulliks død ble gården overtatt av sønnen


Johan Gulliksen 1909—16. F. 1861, d. 1916, skredder, g. 1900 m. Petrine Hansdatter fra Bergan i Skjee, f. 1875. Barn: 1. Peder Georg, f. 1901. 2. Hans, f. 1903. 3. Ole Martin, f. 1904. 4. Nils Kristian, f. 1907. 5. Jørgen Nikolai, f. 1913. Ved skifteskjøte tgl. 1918 ble gården solgt til Martin A. Rød og Ludvig Gallis, som s.å. solgte videre til

Anders Andersen 1918—41. F. 1879 i Gjerpen, d. 1959, g.m. Hanna Kaspara Hansen fra Skiptvedt i Østfold, f. 1880, d. 1971. 14 barn, hvorav 7 vokste opp (de 5 første f. i Porsgrunn): 1. Gotfred, f. 1898, d. 1919, ug. 2. Evy, f. 1902, d. 1980, g.m. gbr. Thorvald Buar, Arnadal, f. 1890, d. 1963. 3. Anders, f. 1910, d. 1992, skogsarb., g.m. Helene Hunsrød fra Skjee, f. 1912; bor i Stokke. 4. Hans, f. 1911, se ndfr. 5. Solveig, f. 1914, d. 1983, g.m. gbr. Sverre Larsen, Lingelem, Sandar, f. 1913. 6. Alvild (sønn), f. 1916 i Skotfoss, d. 1963, ug. 7. Inga, f. 1920, d. 2011, ansatt på «Tubefabrikken A/S», Sem, g.m. bygningsarb. Håkon Bråvold, f. 1920; bor Soltun. Anders solgte gården i 1941 for kr. 7000 til sønn

Hans Andersen 1941—72. F. 1911, d. 1985, g.m. Gjertrud Hansen fra Arnadal, f. 1913, d. 1993. Barn: Reidar, f. 1939, d. 2001, maskinfører, g.m. Solfrid Andersen fra Stokke, f. 1957; bor i Ramnes. Hans Andersen kjøpte i 1930 også to parter av Årholt i Arnadal (gnr. 135, bnr. 12 og 21). Han forpaktet 1957—62 Nedre Gjermundrød. Andersen flyttet til Gravdal (gnr. 2, bnr. 4) og solgte 1972 Furuholmen til Jan A. Lønstad. I 1974 solgt til Staten v/Fylkeslandbruksstyret. I 1977 kjøpt av Fritz Dalby, som bor i Stokke og har Furuholmen som tilleggsjord. Gården står nå øde og husene er forfalt.

Gårdskart Furuholmen gnr.24 bnr.1

Gnr 24, bnr 1 er overdradd til Odd Jarle Stener Olsen og Berit Røed i 1987. Overdragelsen omfatter også e.d. i Stokke kommune. Gnr 24, bnr 1 ble overdradd fra Odd Jarle Stener Olsen og Berit Røed til

Dan Hjorteseth, Endre Løwe og Silje Hjorteseth i 2003. Overdragelen omfatter også e.d. i Stokke kommune. Andel av Gnr 24, bnr 1 ble overdradd fra Endre Løwe til

Silje Hjorteseth og Dan Hjorteseth i 2010. Overdragelsen omfatter også e.d. i Stokke kommune.


Drift i tidligere tider.

I Furuholmen fødde de i 1865 1 ku og 2 sauer. De sådde ¼ t bygg (ga 4 fold), 1 ½ t havre (ga 3 fold) og satte 2 t poteter (ga 4 fold). 29 mål jord, skog bare til vedbrenne. Noenlunde tilstrekkelig havn. I 1875 hadde de 2 kuer, 1 ungdyr, 1 sau. De sådde ⅝ t bygg, 2 ¼ t havre, 3 skålpd. grasfrø og satte 2 t poteter.

I 1865 var det på gården 5 personer, i 1875 4, og i 1891 3.


Oppdatering 2014 Bruksnr. 1 (skyld 60 øre).

Bnr. 1 har i følge gårdskart 29 mål fulldyrket jord, 106 mål produktiv skog og 9 mål annet bruksareal, til sammen 144 mål. Se gårdskartet fra Skog og landskap til høyre.

Bruksnr. 2, Nesengen (skyld 25 øre)

Eiere og brukere

Hans Pedersen Gjermundrød kjøpte Nesengen i 1809. Selgerens far, Lars Prebensen Vogn på Fossnes, hadde bedt om at de ikke måtte være harde mot husmannen, som var gammel (det var Ketil Svendsen, se ovfr.), og Hans hadde tilbudt ham et kammers på Gjermundrød. Imidlertid døde Ketil s.å.; husene (som var husmannens eiendom) og løsøret ble solgt ved auksjon. Hans Pedersen solgte straks etter Nesengen til Ellef Andersen Skatvedt (se d.g.).

Kristoffer Rasmussen er eier og bruker av Nesengen ca. 1819—26. Var fra Aulesjord (se d.g., Bruk 2 b.a, hvor flere personalia finnes); kom hit fra Jonstang i Ramnes. I tillegg til de opplysninger som er gitt under Aulesjord skal nevnes at datteren Inger Marie ble g.m. Ole Olsen Myhre d.e. (se Myre, Bruk 1 b.b), og datteren Karen Olea ble 1826 g.m. Lars Sørensen Øvre Gjermundrød (se d.g.). Kristoffer solgte i 1826 Nesengen for 300 spd. til

Nils Simensen 1826—62, bror av Jakob Simensen på Furuholmen (se ovfr.). F. ca. 1794, var fra pl. Rønningen u. Berg, d. 1866. Kom hit fra Damrønningen u. Vestre Hotvedt. G. 1) 1815 m. Kristine (Kirsti) Olsdatter, som tjente på Taranrød, f. ca. 1775, d. 1861. 1 datter, f. 1818 i Damrønningen, d. s.å. G. 2) 1862 m. Karen Hansdatter, d. s.å. Nils kjøpte i 1851 også Gjermundrød-rønningen (Nedre Gjermundrød, bnr. 2, s. d.), som siden har fulgt Nesengen. Han solgte i 1862 Nesengen til

Kristian Jørgensen 1862—82. F. 1830 på Askjemplassen, d. 1882. G. 1855 m. Anne Marie Larsdatter, f. 1826 i Arnadal, d. 1891. Barn: 1. Martine, f. 1858 på Askjem, g. 1893 m. styrmann Hans Kristiansen, f. 1864 på Herre-Skjelbred. 2. Johan, f. 1861, se ndfr. 3. Mathias, f. 1864. Etter Kristians død satt enken Anne Marie Larsdatter i uskiftet bo til sin død. Arvingene solgte i 1892 Nesengen og Gjermundrød-rønningen for tils. kr. 2600 til medarvingen

Johan Kristiansen 1892—99. F. 1861, g.m. Mina Susanne Hansdatter fra Burvall (V. Skorge), f. 1865. 2 barn f. i Nesengen: 1. Agnes Martine, f. 1892, d. 1898. 2. Jenny Marie, f. 1894. Johan flyttet til Kverne i Arnadal og solgte Nesengen i 1899 for kr. 2500 til

Anton Paulsen 1899—1945. F. 1869 på Østre Hotvedt, d. 1966, g. 1896 m. Nilla Susanne Olsdatter, f. 1872 på Vestre Hotvedt (Båhus), d. 1957. 9 barn: 1. Elise, f. 1896, g. 1921 m. Kristian Hagen, f. 1895; de kom til Kullerød (se Andebu pgd., bnr. 9). 2. Ole, f. 1899, d. 1949, g.m. Kitty Galsrød, Sandar, f. 1899, d. 1978; forpaktet 1929—35 Tunheim (Askjem, bnr. 10, s. d., hvor personalia finnes), senere V. Flåtten og Øvre Gjermundrød, bnr. 3 og 4 (s. d.), til 1946; flyttet så til Klavenes i Sandar, hvor de døde. 3. Gunhilde, f. 1900, d. 1983, g.m. Kristian Anton Johansen, Nordre Freste i Ramnes (d. 1975); kom til Tørkopp på Nøtterøy. 4. Kaja, f. 1901, d. 1976, g.m. gbr. Lorentz Kristoffersen Nordre Velle i Slagen, f. 1888. 5. Nils, f. 1903, d. 1992, hvalf., g. 1931 m. Ester Nikoline, f. 1910 i Våle, dtr. av Ellef Valmestadrød (se d.g.); bopel Barkåker. 6. Astrid Pauline, f. 1905, d. 1954, g.m. gbr. Nils Bjelland i Sem, f. 1892, d. 1972. 7. Sigrid, f. 1908, d. 2007, g. 1927 m. fyrbøter Sigurd Alexander Johnsen, f. 1887 i Halden, d. 1954; bosatt på Sem. 8. Halfdan, f. 1910, se ndfr. 9. Ragnhild, f. 1913, d. 1976, g.m. verkstedarb.

Gårdskart Nesengen gnr.24 bnr.2

Håkon Gjelstad fra Stokke, f. 1902, d. 1961 (ved trafikkulykke); bosatt Melsom. Anton Nesengen solgte eiendommen i 1945 for kr. 9000 (hvorav for løsøre kr. 1000) og opphold for livstid (5-årig verdi kr. 1000) til sønn

Halfdan Nesengen 1945—1987. F. 1910, d. 1999, g. 1945 m. Liv Borgny Kalleberg, f. 1925 i Oslo, d. 2014. Barn: Leif Henry, f. 1946, d. 2022, sjøm., g.m. Inger Marie Isaksen fra Nøtterøy, f. 1948. I 1947 ble fra bnr. 2 utskilt bnr. 3 og 4, i 1949 bnr. 5 og 6 (se disse nr.). Eiendommen ble overtatt av sønnen

Leif Henry Nesengen 1987-2016.

Lars-Eirik Lekven og Lizbeth Lekven 2016-2018.

Knut Erik Hovelstad og Merethe Gallis 2018-.

Drift i tidligere tider.

I 1865 fødde de i Nesengen 1 ku og 1 sau. De sådde ⅛ t hvete (ga 4 fold), ⅛ t bygg (ga 6 fold), 1 t havre (ga 3 fold) og satte 1 t poteter (ga 5 fold). 20 mål jord, skog bare til halvt vedbrenne. Tilstrekkelig havn. I 1875 hadde de 2 kuer og 2 ungdyr. De sådde ¼ t bygg og 1 ½ t havre og satte 2 ½ t poteter. I 1865 var det i Nesengen 6 personer, i 1875 5 og i 1891 5. — I senere år har det ikke vært besetning i Nesengen.

Oppdatering 2012 Bruksnr. 2 (skyld 25 øre).

Bnr. 2 har i følge gårdskartet 7 mål beitemark, 58 mål produktiv skog og 13 mål annet bruksareal, til sammen 78 mål. Se gårdskartet fra Skog og landskap til høyre.

Bruksnr. 2, festenr. 1

Bruksnr. 2, festenr. 2

Gnr 24, bnr 2, fnr 2 ble overdradd fra Unni Klausen til

Eva Feddersen Nissen i 2006. Salget omfatter også Gnr 24, bnr 20.

Bruksnr. 2, festenr. 3

Gnr 24, bnr 2, fnr 3 ble overdradd til Synnøve Liverød i 1988.

Bruksnr. 3, Solas (skyld 3 øre)

Utskilt fra bnr. 2 i 1947 og solgt til Oskar Ruvang. Brukes som hytte. Eiendommen ble i 1984 overdradd til

Tormod Ruvang. Eiendommen ble overdradd fra Tormod Ruvang til

Gro Ruvang i 2010.

Bruksnr. 4, Lyngkollen (skyld 3 øre)

Utskilt fra bnr. 2 i 1947 og solgt til Harald Larsen. I 1969 solgt videre til Leif Pedersen. Hytte.

Eiendommn ble i 2011 overdradd fra Leif Pedersen til Gerd Pedersen. Overdragelsen omfatter også Gnr 24, bnr 17.

Bruksnr. 5, Soltun (skyld 2 øre)

Utskilt fra bnr. 2 i 1949 og solgt til Jørgen Aas. I 1974 overtatt av Hildur Aas, i 1977 av Svein Jørgen Aas. Petter Aas overtatt i 2021. Hytte.

Bruksnr. 6, Nesodden (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 2 i 1949 og solgt til Arthur Wegger. Hytte. Eiendommen ble overdradd fra Arthur Wegger til

Ragnhild Karoline Jacobsen og Leif Nedreberg i 1988. Andel av bnr 6 ble overdradd fra Ragnhild Karoline Jacobsen til

Leif Nedreberg i 1988. Eiendommen ble overdradd fra Leif Nedreberg til

Eva Danielsen i 2001. Gnr 24, bnr 6 ble i 2014 solgt fra Eva Danielsen til

Odd-Erik Helgesen.

Bruksnr. 7

Eiendommen ble overdradd til Odd Lund Andersen i 1961.I !996 ble eiendommen overdrad fra Odd Lund Andersen til

Astrid Lund Andersen. Boligeiendommen ble i 2009 overdradd fra Astrid Lund Andersen til

Hanne Wedum.

Bruksnr. 8

Gnr 24, bnr 8 ble overdradd til 'Paal Wilhelm Klaveness i 1989.

Bruksnr. 9 Nesengen 58

Opprettet 7/5-1963 fra bnr. 2.

Erik Steen-Hansen - 1979. Overdratt til sønnen

Jon Erik Steen-Hansen 1979-. Overdragelsen omfatter også bnr. 18.

Bruksnr. 10

Eiendommen ble i 1964 overdradd til Håkon Skjelland.

Bruksnr. 11

Eiendommen ble i 1966 overdradd til Nils Olaf Wilhelmsen. Eiendommen ble i 2009 overdradd fra Nils Olaf Wilhelmsen til

Marit Nesttun Reigstad og Oddvar Ruud.

Bruksnr. 12

Gnr 24, bnr 12 ble overdradd til Leif Henry Nesengen i 1970. Boligeiendommen ble i 1995 overdradd fra Leif Henry Nesengen til

Heidi Susanne Nesengen Kamfjord og Roger Bjørkmo. Andel av eiendommen ble overdradd fra Roger Bjørkmo til Heidi Susanne Nesengen Kamfjord i 1996.

Bruksnr. 13

Gnr 24, bnr 13 ble overdradd til Eva Lillian Haug i 1985. Eiendommen ble overdradd fra Eva Lillian Haug til

Elisabeth Sæther i 2009.

Bruksnr. 14

Gnr 24, bnr 14 ble i 1974 overdradd til Hobrack Hermann. Eiendommen ble i 1999 overdradd fra Hobrack Hermann til

Lissi Kaggerud Hobrack og Siegfried Hobrack.Andel av eiendommen ble i 2014 overdradd fra Lissi Kaggerud Hobrack til

Siegfried Hobrack.

Bruksnr. 15

Gnr 24, bnr 15 ble overdradd til Leif Henry Nesengen i 1989. Overdragelsen omfatter også Gnr 24, bnr 16.Eiendommen Gnr 24, bnr 15 ble overdradd fra Leif Henry Nesengen til

Åse Kjærås i 1996.

Bruksnr. 16

Bruksnr. 17

Gnr 24, bnr 17 ble overdradd til Leif Pedersen i 1975. Gnr 24, bnr 17 ble i 2011 overdradd sammen med gnr. 24 bnr. 4 fra Leif Pedersen til

Gerd Pedersen. Bruksnr. 17 følger etter dette bnr. 4.

Bruksnr. 18

Utskilt fra bnr. 2 i 1978.

Gnr 24, bnr 18 ble i 1979 overdradd til Jon Erik Steen-Hansen sammen med gnr. 24 bnr. 9. Bnr. 18 følger bnr. 9 senere.

Bruksnr. 19

Gnr 24, bnr 19 ble overdradd Agnes Othilie Andersen i 1987. Eiendommen ble overdradd fra Agnes Othilie Andersen til

Anne-Marie Rønnaug Andersen i 1994. Overdragelsen omfatter også eiendom i Tønsberg kommune. Gnr. 24 bnr. 19 ble overdradd fra Anne-Marie Rønnaug Andersen til Nasjonalforeningen For Folkehelsen. Tomten ble overdradd fra Nasjonalforeningen For Folkehelsen til

Eva Feddersen Nissen i 2008.

Bruksnr. 20 Nesengen 78

Andel av Gnr 24, bnr 20 ble overdradd fra Leif Henry Nesengen til

Eva Feddersen Nissen i 2007. Andel av bnr. 20 ble overdradd sammen med gnr. 2 festenr. 2 fra Unni Klausen til

Eva Feddersen Nissen 2006-2014.

12.11.2014 - Solgt til Asbjørn Fagernes.

28.01.2022 - Solgt til Cato Signebøen og Liss Harriet Hansen. Omfatter også gnr. 413/108 i Stokke.

Bruksnr. 21 Nesengen 30 B - (2 mål)

Utskilt tomt fra bnr. 2 i 2016 og i 2018 bygget bolighus av

Leif Henry Nesengen.

Bruksnr. 22 Nesengen 54 - (1,6 mål)

(Utgått festenr. gnr. 224, bnr.2, festenr. 3)

Synnøve Liverød 1988-.

Bruksnr. 23 Nesengen 43 - ( 4,1 mål)

Utskilt fra bnr. 2 i 2018.

Solgt i 2016 fra Leif Henry Nesengen til

Lars-Eirik Lekven og Lizbeth Lekven som selger i 2018 til

Knut Erik Hovelstad og Merethe Gallis. De kjøper bnr. 2 s.å. og selger 08.11.2018 til

Jan Kristian Bredo Larsen.