Engen

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

76 Engen

Navnet uttales æ'ngæ.

Husdyr, høyavling og utsæd  
  Antall bruk Hester Storfe Ungfe Høylass Utsæd Fold
1820 1 1 ½ t havre
1865 1 1 1 8 skpd. ⅛ t bygg,

1 t havre,
1 t poteter

6

6
5

1875 1 2 1 ⅛ t bygg,

1 ½ t havre,
2 t poteter

Matrikulerte bruk.

  • 1838: 1
  • 1888: 1
  • 1904: 1
  • 1950: 3

Antall personer.

  • 1801: 4
  • 1865: 5
  • 1891: 1

Andre opplysninger.

  • 1820: Havn og skog sammen med Østre Valmestadrød.
  • 1865: 21 mål jord, mest av middels beskaffenhet. Skog til ved og gjerder. Tung og vanskelig adkomst. Noe frostlendt.

Engen, tidligere også kalt «Åsen», ble formelt utskilt fra Valmestadrød ved skyldsetning av 1/10 1781. Men dette jordstykket var alt i 1777 av eieren av Bruk 1 på Valmestadrød (s.d.), Jon Olsen, blitt solgt til Peder Olsen, som noe senere etterfulgte Jon som eier av Valmestadrød-bruket. Peder har så ca. 1788 solgt Engen til Ole Evensen, som det året av Peder får fri hugst i dennes skog til Åsens husebygninger, gjerdefang, brenneved, en tylft sagtømmer årlig og fri hamn i gårdens utmark. I 1793 solgte Ole bruket for 300 rdl. til Abraham Olsen Ektvedt, som bodde her til 1801, da han for 445 rdl. solgte bruket til Peder Olsen og flyttet til Botn i Fon. Peder var dermed for annen gang eier av Engen, men nå i tillegg til hovedbølet. Ved skiftet etter Peder i 1803 ble Engen for 450 rdl. utlagt enken Tora Anundsdatter og datteren Anne Pedersdatter. I 1822 blir Engen delt, idet Tora og Annes mann Martin Guttormsen ved makeskifte solgte den ene halvdel (se videre ndfr., Halvdel 1) til halvbroren Peder Guttormsen (om ham, se Valmestadrød, Bruk 3) mot til gjengjeld å få halve Nordskogen, og den annen halvdel til Gunder Olsen (se videre ndfr., Halvdel 2).Halvdel 1

Peder Guttormsen 1822-32. Om ham og hans familie, se Valmestadrød, Bruk 3. Han solgte i 1832 parten for 100 spd. til sin halvbror Martin Guttormsen (om ham, se Valmestadrød, Bruk 2, fortsettelse), som 1835 for samme pris solgte videre til Jakob Tollefsen. Denne ble lensmann Fougner skyldig 131 spd., som han åpenbart ikke greide å betale, for i 1844 ble parten satt til auksjon; tilslaget på 100 spd. fikk lensmann H. W. Larsen, som var blitt g. m. Fougners enke. Larsen solgte igjen s.å. for 120 spd. til Ole Pedersen, eier av Valmestadrød, Bruk 1 (s.d.). Ole Pedersen delte 1844 Valmestadrød-gården mellom sine to sønner Peder og Johan, så de også fikk hver sin part av denne halvdel av Engen; disse parter gikk da inn i Valmestadrød, henholdsvis i bnr. 1 og bnr. 8 (se disse).

Bruksnr.

Halvdel 2 — Bruksnr. 1 (skyld 37 øre)

Gunder Olsen 1822-ca. 40. Visstnok fra Lardal, d. 1850, 85 år gl. G. 1816 (tjente da på Lardal prestegård) som em. m. enken Berte Pedersdatter Valmestadrød, f. 1777, d. 1850 (etter sin mann); hun hadde tidligere vært g. m. Guttorm Hansen Herre-Skjelbred. Gunder og Berte hadde ingen barn sammen. Gunder innsatte før sin død Berte som sin enearving; dennes eneste gjenlevende arving var sønnen Peder Guttormsen. Sistnevnte som tidligere hadde hatt Valmestadrød, Bruk 3 og deretter halvdelen av dette, bnr. 2 (Vines, s.d.), hadde ca. 1840 overtatt heromhandlede del av Engen.

Peder Guttormsen ca. 1840-50. F. 1809, d. 1875. Hans og familiens personalia, se ellers Valmestadrød, bnr. 2. Ved skjøte tgl. 1850 overdro Peder bruket til den enda mindreårige sønn

Guttorm Pedersen 1850—75. F. 1833, g. 1859 m. Karen Lovise Olsdatter fra Kullerød i Andebu, f. 1836. Imidlertid blir han ikke boende her; i 1860-åra finner vi ham som gift mann og gbr. på Skatvedt, hvor han får sønnene Peder Anton, f. 1862, og Ole Kristian, f. 1868. Hans foreldre Peder Guttormsen og Andrea Olsdatter bor her i Engen hele tiden; begge d. 1875. Ved skjøte av 1875 (tgl. 1883) solgte Guttorm bruket til

Nils Hansen 1875-82. F. 1841 i Moen i Andebu, d. 1927 i Tønsberg; også snekker. G. 1863 m. Maren Olea Pedersdatter Gran, f. 1840 på Skjeggerød i Ramnes, d. 1917. De losjerte i Engen hos Peder Guttormsen i mange år før de kjøpte bruket. 9 barn: 1. Hans, f. 1864, verftsarb. i Horten; hans hustru Helle Lovise var fra Ramnes. 2. Peder, f. 1866, d. 1930, gbr. og smed på Pauli i Nykirke, g. m. Ellen Martine Lien. 3. Hartvig, f. 1868, bodde i New Jersey, USA. 4. Anette Marie, f. 1871. 5. Nils, f. 1874, smed og verkstedarb. i Tønsberg, d. ugift 1951. 6. Anton, f. 1877, d. 1916, snekker. G. 1899 m. Olava Hansdatter fra Våler i Solør, f. 1876, d. 1958; de bodde på Granli (Klavenes) i Våle. 7. Maren Othilie (Tilla), f. 1880, g. m. Jakob Bruserud fra Nykirke; han drev trevarefabrikk i Tønsberg. 8. Kristian, f. 1882, g. 1907 m. Aslaug Hyllseth fra Myre i Botne, f. 1881 i Fjaler, overtok etter faren på Klavenes. 9. Nille Andrine, f. 1885, g. m. møbelsnekker Hans Hernes fra Odal; bopel Strømmen. Fra Engen kom Nils Hansen til Sjue, så til Klavenes i Våle og til slutt til Tønsberg.

Ved skjøte av 1882 solgte Nils Hansen bruket til Karl Andersen Tinghaug, som i 1887 avhendet det for kr. 2 000 til Lars Johan Larsen, eieren av Valmestadrød, bnr. 8 (s.d., hvor hans og familiens personalia finnes). Han solgte igjen 1889 for kr. 2 000 til

Ågot Olsdatter 1889—1911. F. 1844 i Hol i Hallingdal, g. m. Lars Mathiesen, fhv. smed. f. i Undrumsdal 1829. I 1911 solgte Ågot bruket, som var hennes særeie, for kr. 4000 til Andreas Andersen Høyjord (om ham og familien, se Sjue, bnr. 7), som s.å. lot det gå videre for samme pris til Kristian Andersen Høyjord. Denne solgte igjen 1918 for kr. 4 000 til Jakob Ellingsen Tuften, som i 1919 skilte ut bnr. 2 («Ågot-stykket», s.d.). Han solgte igjen 1920 for kr. 8 800 til følgende bruker og flyttet til Eikeberg (Valmestad) i Vivestad; om ham og familien, se Ramnes-boka II, s. 781.

Kristian Valmestadrød 1920-38. F. 1888 på Aulesjord, ugift. Gunhilde Lie fra Vivestad førte i mange år husholdningen for ham; hun ble senere g. m. Arne Langerud, Lardal. Kristian Valmestadrød ble rammet av den økonomiske krise og bruket ble frasolgt ham, men han oppnådde gjeldsordning og fikk kjøpt det igjen for kr. 6 000. Ved tv.auksjonsskjøte av 1938 ble bruket for kr. 4 300 solgt til Andreas Honerød (om ham, se Vestre Høyjord, gnr. 81, bnr. 2). Kristian Valmestadrød flyttet så til Kristen Aulesjord, hvor han har drevet som salmaker og arbeidet på gården; bor nå i et lite hus for seg selv på Høyjord.

Andreas Honerød, som i 1939 skilte ut bnr. 3, solgte i 1946 jorda i Engen for kr. 2 000 til Johan Valmestadrød, eieren av Valmestadrød, gnr. 75, bnr. 1 (s.d.), som Engen siden har dannet en enhet sammen med. Skogen og husene med tomt ble solgt til en Tønsbergmann og brukes nå som feriested.

Engen ble ca. 1930 oppgitt å omfatte ca. 25 mål innmark og ca. 35 mål skog. Kristian Valmestadrød hadde 1 hest, 2 kuer og noen ungdyr, og drev med skogsarbeid ved siden av.

Bruksnr. 2, Ågotstykket (skyld 10 øre)

Dette skogstykket, som utgjør ca. 30 mål, ble i 1919 utskilt fra bnr. 1 og av Jakob Ellingsen for kr. 1 800 solgt til Kristian Hynne. Ble i 1932, sammen med gnr. 75, bnr. 10, 11 og 12 (se disse) ved tv.auksjon solgt til Magnhild Sverdstad Hynne. Etter hennes død ble eiendommen i 1967 overtatt av sønnen Knut Hynne.

Bruksnr. 3, Granholt (skyld 15 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1939 og av Andreas Honerød for kr. 6 500 solgt til dr. E. Schjøth-Iversen, Tønsberg. Ved skjøte av 1947 solgte fru Gerda Schjøth-Iversen eiendommen for kr. 10 500 til grosserer Håkon Gran, Tønsberg. Dennes dødsbo avhendet den i 1955 for kr. 14 000 til Ellen Schack Lauritsen.

Bruksnr. 4, Valmestadrød 6 - (7,4 mål)

09.02.1988 - Overdratt Per Trygve Eitrem

03.09.1998 - Solgt til Ellen Margrethe Myhre og Jan Helge Knudsvik

01.02.1999 - Solgt til Harald Kjelme og Marit Braa

15.02.2007 - Overdratt til Anne Liv Figved

02.03.2011 - Solgt til Jim Ambjørnsen og Hajnalka K V Ambjørnsen

25.10.2013 - Andel overdratt til Hajnalka K V Ambjørnsen